Motorsager14.12.2022

Hvorfor «dør» motorsagen rett etter start?

Når du bruker motorsagen, kan du oppleve at den slår seg av. Dette kan bety at det er noen problemer med produktet.

Motorsagen stopper med en gang etter at den er startet

Hvis du opplever at motorsagen din stopper rett etter at du har startet den, kan det skyldes følgende:

Det er ikke drivstoff i motorsagen. Kontroller at produktet er fylt med drivstoff, og start motorsagen.

Noe annet som kan skape problemer for motorsagen, er gammelt drivstoff.
Hvis motorsagen ikke blir brukt i løpet av en kortere eller lengre periode, kan drivstoffet bli dårlig. Hvis produktet oppbevares med drivstoff på tanken, kan drivstoffet blir dårlig. Dette vil føre til at systemet blir tilstoppet.

Drivstoffrelaterte feil er ikke dekket av garantien. Produktet vil i så fall måtte repareres hos et autorisert serviceverksted.
Før du setter motorsagen til oppbevaring, må du sørge for at den er helt tømt for drivstoff, for å unngå denne typen problemer. Bruk alltid ferskt drivstoff når du skal begynne å bruke motorsagen.

Hvis du fortsatt opplever at motorsagen stopper med en gang etter at den er startet, må du kontrollere luftfilteret. Hvis det er skittent eller skadet, må du rengjøre det eller skifte det ut.
Slik rengjør du luftfilteret på en motorsag

En annen grunn til at motorsagen stopper rett etter at den er startet, kan være at gnistfangeren er skitten eller tilstoppet. Hvis det er tilfellet, rengjør du den med en stålbørste.

Motorsagen kveles eller stopper når den legges på siden

Hvis motorsagen skrur seg av når den legges på siden, skyldes dette vanligvis at drivstoffilteret holdes unna drivstoffet, siden vinkelen til motorsagen endres. Drivstoffilteret må ha mulighet til å ligge i drivstoffet når vinkelen endres.

Motorsager fra Husqvarna er utstyrt med drivstoffslanger med angitt lengde og fleksibilitet, i tillegg til vektede drivstoffiltre. Dette gjør at filteret kan «følge» drivstoffet og holde seg senket ned. Det er viktig å alltid bruke riktig drivstoffslange og drivstoffilter for motorsagen din. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen.

Motorsagen kan også skru seg av når den legges på siden på grunn av lekkasje eller fordi drivstoffslangene må legges på nytt. Ta kontakt med din lokale autoriserte leverandør hvis dette blir aktuelt.

Var denne artikkelen nyttig?