Motorsager11.02.2024

Daglig vedlikehold av motorsag

Bruksanvisningen gir generelle instruksjoner om vedlikehold og fokuserer særlig på viktige deler av sagen. Disse tipsene kan gi færre problemer og bidra til at motorsagen holdes i effektiv og trygg driftstilstand.
Et effektivt vedlikeholdsprogram bør også omfatte jevnlige vedlikeholdsbesøk og et produktstøtteforhold med ditt lokale autoriserte servicesenter.

Alle vedlikeholdspunktene som beskrives i dette avsnittet, har støttediagrammer i produktenes bruksanvisninger:

 1. Rengjør maskinen utvendig.
 2. Kontroller at gassregulatorens deler fungerer sikkert. (Gassregulatorsperre og gassregulator)
 3. Rengjør kjedebremsen og kontroller at den fungerer sikkert. Kontroller at kjedefangeren er uskadet, og bytt den ut om nødvendig med en kjedefanger av aluminium (fås som reservedel).
 4. Sverdet skal snus daglig for jevnere slitasje. Kontroller at smørehullet i sverdet ikke er tett. Rengjør kjedesporet. Hvis sverdet har nesehjul, skal det smøres.
 5. Kontroller at sverd og kjede får nok olje.
 6. Kontroller sagkjedet med henblikk på synlige sprekker i nagler og ledd, om sagkjedet er stivt eller om nagler og ledd er unormalt slitt. Bytt den ut om nødvendig.
 7. Fil kjedet og kontroller stramming og tilstand. Kontroller at kjededrivhjulet ikke er unormalt slitt, skift om nødvendig.
 8. Rengjør startmotorens luftinntak. Rengjør luftfilteret.
 9. Kontroller at alle muttere og skruer er trukket ordentlig til.
 10. Kontroller at stoppbryteren fungerer.
 11. Kontroller at det ikke er noen drivstofflekkasjer fra motoren, tanken eller drivstoffslangene.
 12. Kontroller kjølesystemet daglig.

Viktig! Før du begynner å bruke motorsagen, må du se grundig gjennom bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken for motorsagen. Disse håndbøkene inneholder informasjon om sikkerhetsadvarsler, maskinens sikkerhetsfunksjoner og hvordan de fungerer, og trygge startteknikker, i tillegg til inspeksjons- og vedlikeholdskrav som vil bidra til å forlenge maskinens levetid.

Se også:

Ukentlig vedlikehold av motorsag

Månedlig vedlikehold av motorsag

Periodisk vedlikehold av motorsag

Var denne artikkelen nyttig?