Vedlikehold


Alt du trenger å vite for å holde kjedet skarpt

Saging med sløvt kjede fører til høyere drivstofforbruk og stor slitasje. Heldigvis kan du lett unngå dette ved å slipe kjedet riktig og regelmessig. Alt du trenger å vite om å slipe sagkjedet finner du her.

Hva trenger jeg for å slipe kjedet?

Dette er verktøyene du trenger for å holde kjedet skarpt:

 • Rundfil
 • Flatfil
 • Filmal
 • Butt skrustikke

Husk at rundfil og mal er forskjellig for ulike kjedetyper. Se tabellen nedenfor.

Se alt tilbehør og fileutstyr til motorsager fra Husqvarna >

Filing equipment

Filevinkler

Tennene skal slipes med disse vinklene:

 • Topplate, filevinkel
 • Sideplate, skjærevinkel
 • Filevinkel
 • Dybdemålerinnstilling

Vinklene kan variere, avhengig av kjedetypen du har. En god metode for å få tilbake riktig vinkel på tennene er å bruke en slipemåler. Da slipper du å tenke på de forskjellige vinklene for å sikre et godt resultat. Bare følg instruksjonene, så får du riktige vinkler på sagtennene.

Filing angles

Hvor ofte skal kjedet files?

Skarpheten til sagkjedet svekkes over tid selv om du ikke har saget i materialer som reduserer skarpheten (stein, jord osv.). Kjedet blir sløvt. Hvis kjedet har saget gjennom stein, er det ubrukelig og må slipes øyeblikkelig.

Hvis du bruker en motorsag store deler av dagen, passer det å file kjedet hver gang du fyller på drivstoff. Det er enklere å slipe litt, men ofte, enn å vente i lengre tid. Du får også bedre presisjon og arbeider mer effektivt.


Blunt cutting tooth
Irregular edge on cutting tooth

Hvordan slipes kjedet?

Vi anbefaler å bruke en Husqvarna-filmal for at oppnå de best sliperesultat. Prøve å slipe vekk så lite materiale som mulig.

Begynn med å finne den korteste tannen. Alle tennene skal slipes like lange som den korteste tannen.

 • Legg filmalen på kjedet. Pilene på filmalen skal peke i kjedets rotasjonsretning (mot nesehjulet). Forsikre deg om at malen berører kjedet.
 • Bruk en rundfil. Hold filen i 90° vinkel i forhold til rullene på filmalen. Slip med begge hendene. Filen skal hvile på begge rullene. Slip sagtennene bort fra deg med jevne bevegelser.
 • Fortsett så med å slipe hver andre tann. Hver sagtann skal slipes slik at den er skarp. Det er viktig at alle sagtennene har samme lengde.
 • Når du har slipt alle sagtennene på den ene siden, løsner du skrustikken og fester sverdet i motsatt retning. Deretter sliper du sagtennene på samme måte fra motsatt side.

How to file the chain 1 How to file the chain 2 How to file the chain 3

Filing i skogen

En stubbeskrustikke er et nyttig verktøy når man skal file ute i skogen. Slå den ned i en stubbe eller stokk, og fest sverdet som i en vanlig skrustikke. Fil i henhold til fileinstruksjonene.

Filing in the forest

Hvordan stiller jeg inn dybdemåleren riktig?

Innstillingen av dybdemåleren avgjør hvor mye sagtannen sager. Hvis dybdemålerinnstillingen er stilt veldig lavt, tar planet en svært liten mengde av treet.

Hvis dybdemålerinnstillingen er for høy, vil sagtannen sage for dypt i treet. Dette betyr et mer aggressivt kutt som gir høye vibrasjoner. I tillegg øker risikoen for kast, og motorsagen utsettes for unødvendig belastning.

Kontroller dybdemåleren hver 3.–5. gang du sliper kjedet, under normal slitasje, og oftere under stor slitasje. Bruk dybdemålerverktøyet og flatfil til å kontrollere og stille inn riktig høyde. Merkingen "Soft" (Myk) og "Hard" på måleren henviser til mykt tre (bartrær) og frossent tre.

Depth gauge (this image need additional graphics)

Når skal kjedet skiftes?

Det er på tide å skifte kjedet når den lengste delen av en sagtann er mindre enn 4 millimeter eller du finner sprekker.

Se alle kjeder til motorsager fra Husqvarna >

When to replace the chainsaw chain (this image need additional graphics)

Relaterte artikler

 • T-shirt technical High-Viz, long sleeve
  Vedlikehold

  Hvor ofte trenger en motorsag service?

  En motorsag er bygd for et tøft arbeidsliv og tåler et stort press. Men hvor ofte trenger en motorsag service? Og hva skal man gjøre? Her gir vi deg svarene på de vanligste spørsmålene.

 • Image Italy H-team testing in Italy
  Vedlikehold

  Slik vedlikeholder du motorsagen

  En motorsag lever et tungt og hardt liv i både skitne og støvete miljøer. Uansett temperatur og vær er det viktig at sagen fungerer. Les mer om rengjøring av motorsag.

   

 • Range image protective clothes
  Vedlikehold

  Verneklær fra Husqvarna: materialer håndplukket for beskyttelse og fleksibilitet

  Hos Husqvarna har vi jobbet grundig for å forstå hva som definerer komfort i profesjonelt skogsarbeid, hvordan det kan forbedres og hvilken type komfort som kreves i de ulike delene av arbeidsdagen din.