Om skogen


Trepleie og naturvern – en naturlig del av moderne skogbruk

Skogen er verdifull  å må tenkes på langsiktig. Dette gjør at trepleie og naturvern ikke bare bør – men også må – være en del av det moderne skogbruket.

Skogen er et eldorado for planter og dyr, en verdifull leverandør av tre og andre ressurser så vel som et sted vi kommer til for sjelefred. Hos Husqvarna håper vi at mange generasjoner fremover får den samme sjansen til å oppleve skogen som vi har i dag. Når vi feller trær, må vi derfor tenke ikke bare på plantene og dyrene som lever i skogen, men også de som drar nytte av den, for eksempel jegere og friluftsinteresserte. Dette er spesielt viktig ved felling i nærheten av tett befolkede områder.
Limbing in the forest

Ansvarlig planlegging

Planlegging for felling av et tre omfatter både fellingsplaner og miljøvernplaner. Miljøhensyn varierer mellom forskjellige land og forskjellige typer skog. Finn ut hvilke bestemmelser og anbefalinger som gjelder i ditt land, ved å kontakte skogbruks- og miljøorganisasjoner.

Relaterte artikler