Om skogen

  • 560XP
    Om skogen

    Trepleie og naturvern – en naturlig del av moderne skogbruk

    Skogen er verdifull  å må tenkes på langsiktig. Dette gjør at trepleie og naturvern ikke bare bør – men også må – være en del av det moderne skogbruket.