Vilkår for Husqvarna Automower®-konkurranse

 1. Ved å delta i konkurransen “Vinn en Husqvarna Automower® Limited Edition” (“konkurransen”) godtar deltakerne følgende vilkår (“vilkår”) i tillegg til eventuelle spesifikke instruksjoner og vilkår som nevnes i elektroniske meldinger eller på nettstedet (“konkurranseinformasjon”). Konkurranseinformasjonen skal gjelde hvis det ikke er samsvar mellom konkurranseinformasjonen og disse vilkårene.


  Promotør

 2. Promotør for konkurransen er Husqvarna Norge AS, Trøskenveien 36, 1712 Grålum (“Husqvarna”).

 3. Husqvarna kan avslutte konkurransen eller endre konkurransen, konkurranseinformasjonen eller disse vilkårene uten forvarsel. Eventuelle endringer blir skrevet inn i enten konkurranseinformasjonen eller disse vilkårene.


  Deltakelse i konkurransen

 4. Konkurransen er åpen for beboere i Norge. Nedre aldersgrense for å delta er 18 år.

 5. Ansatte i Husqvarna Group eller andre selskaper som er involvert i organiseringen, administreringen eller promoteringen av konkurransen, samt nære familiemedlemmer, kan ikke delta i konkurransen.


  Konkurranseperiode

 6. Konkurransen varer fra: 21. januar - 29. februar. Alle svar som sendes inn før åpningstidspunktet og etter avslutningstidspunktet, regnes som ugyldige og blir ikke med i konkurransen.


  Svar

 7. En person kan sende inn konkurranseskjemaet flere ganger, men en ny innsending vil føre til at det tidligere svaret blir overskrevet. Det vil si at bare det siste svaret som sendes inn, blir gjeldende.

 8. Du kan bare sende inn svar på den måten som er beskrevet i konkurranseinformasjonen. I dette tilfellet skal du fylle ut skjemaet som er oppgitt under www.husqvarna.com/no/. En person deltar i konkurransen ved å sende inn svarene i konkurranseskjemaet (“deltaker”).


  Diskvalifisering

 9. Du kan ikke sende inn svar på vegne av en annen person, og felles svar fra flere personer godtas ikke.

 10. Svar som er ufullstendige, uriktige eller som ikke mottas av Husqvarna, er ugyldige.

 11. Deltakere som deltar i konkurransen på en måte som, slik Husqvarna ser det, strider mot disse vilkårene, eller som deltar på en måte som er urettferdig mot de andre deltakerne, kan tas ut av konkurransen utelukkende etter Husqvarnas skjønn.


  Premie

 12. Premien er en Husqvarna Automower® Limited Edition, inkludert installasjon utført av en serviceforhandler, ( “premien”).

 13. Premien kan ikke byttes med et annet produkt eller kontanter.

 14. Husqvarna forbeholder seg retten til å endre premien eller tilby en alternativ premie av liknende verdi hvis dette skulle være nødvendig grunnet omstendigheter utenfor Husqvarnas kontroll.


  Valg og varsling av vinneren

 15. Vinneren av premien er deltakeren som har sendt inn riktig svar. Hvis det er flere som har svart riktig, velger Husqvarna vinner etter eget skjønn ut fra et bestemt spørsmål, f.eks. hva deltakerne har skrevet om hvorfor Automower® Limited Edition passer så godt til deres hage.

 16. Husqvarna tar kontakt med vinneren innen 21 dager etter at konkurransen er avsluttet, via e-postadressen deltakeren oppga ved påmelding. Vinneren har 21 dager på seg til å gjøre krav på premien. Hvis Husqvarna ikke får varslet vinneren, via e-postadressen vinneren oppga, eller hvis vinneren ikke gjør krav på premien innen 21 dager, forbeholder Husqvarna seg retten til å velge en annen vinner i samsvar med disse vilkårene og konkurranseinformasjonen.

 17. Eventuelle avgifter knyttet til premien, som premie i denne konkurransen, skal betales av vinneren.


  Personopplysninger

 18. Husqvarna vil behandle personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse og nettleserloggen) når deltakere sender inn personlig informasjon i konkurranseskjemaet. For at Husqvarna skal kunne oppfylle sine forpliktelser under disse vilkårene, det vil si arrangere konkurransen og kontakte vinneren for å kunne levere premien, er det nødvendig at Husqvarna behandler personopplysninger. Dermed opptrer Husqvarna som behandlingsansvarlig. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er artikkel 6.1 (b) i EUs personvernforordning (GDPR). Husqvarna vil oppbevare personopplysningene kun i tidsperioden for konkurransen, med hensyn til del 17 ovenfor.

 19. For mer informasjon om blant annet deltagernes rettigheter under gjeldende personvernlovgivning og Husqvarnas behandling av personopplysninger kan du se https://privacyportal.husqvarnagroup.com.


  Ansvarlighet

 20. Husqvarna er ikke ansvarlig for svar som går tapt, blir forsinket, sendes feil eller er ufullstendige eller som ikke kan leveres eller sendes av tekniske årsaker eller en annen årsak. Bevis på innsending av svaret er ikke bevis på mottak.

 21. Husqvarna kan ikke holdes ansvarlig for skade, tap eller personskade som kan oppstå som følge av deltakelse i konkurransen eller mottakelse av premien.

 22. Disse vilkårene gjelder uten tap av rettigheter for deltakernes juridiske rettigheter under bindende lovgivning.


  Diverse

 23. Ugyldighet av eller manglende mulighet til å håndheve et punkt i disse vilkårene skal ikke påvirke gyldigheten av eller håndhevingen av andre punkter. Hvis et punkt i disse vilkårene fastslås å være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal vilkårene ellers forbli gjeldende som om det ugyldige eller ulovlige punktet ikke fantes.

 24. Disse vilkårene er underlag svensk lovgivning i den grad dette er mulig etter lokal lov.