Chainsaw 560XP
  1. Ansvarlig planlegging
Historier og inspirasjon

Trepleie og naturvern – en naturlig del av moderne skogbruk

Skogen er for verdifull til ikke å tenkes på langsiktig. Dette gjør at trepleie og naturvern ikke bare bør – men også må – være en del av det moderne skogbruket.

Skogen er et habitat for planter og dyr, en verdifull leverandør av tre og andre ressurser så vel som et sted vi kommer til for sjelefred. Hos Husqvarna håper vi at mange generasjoner framover får den samme sjansen til å oppleve skogen som vi har i dag. Når vi feller trær, må vi derfor tenke ikke bare på plantene og dyrene som lever i skogen, men også de som drar nytte av den, for eksempel jegere og friluftsinteresserte. Dette er spesielt viktig ved felling i nærheten av tett befolkede områder.

Chainsaw 562 XP

Ansvarlig planlegging

Planlegging for felling av et tre innbefatter både fellingsplaner og miljøvernplaner. Miljøhensynene varierer mellom forskjellige land og forskjellige typer skog. Finn ut hvilke bestemmelser og anbefalinger som gjelder i ditt land, ved å kontakte skogbruks- og miljøorganisasjoner.

Bærekraft

Les mer om arbeidet vårt mot bærekraft

Les mer