450X + 136LiL
 1. Video
 2. Sjekkliste
 3. Anbefalte produkter
Veiledninger og håndbøker

Slik bytter du til et terrengsett på Automower® 400-serien fra Husqvarna

Terrengsettet hjelper Automower® med å fungere når det er glatt, eller hvis du har hellinger på plenen. Denne enkle veiledningen viser hvordan du enkelt bytter til et terrengsett for robotgressklipperen. Hvis du har en gressklipper i Automower® 300-serien, finner du instruksjoner her:

Sjekkliste for montering av terrengsett

 1. Snu Automower® opp-ned.
 2. Før inn en flat skrutrekker under hjulkapselen og bøy den utover for å fjerne den.
 3. Bruk en pipenøkkel til å løsne mutteren.
 4. Fjern dekket.
 5. Sett den firkantede mutteren stedene inn i plastsporet.
 6. Sett på plass børsteholderen og stram den godt. Det er en børsteholder for venstre side (L) og en for høyre side (R).
 7. Plasser børsten i den andre børsteholderen og fest den med sekskantnøkkelen
 8. Sett på plass hjulet for terrengsettet.
 9. Sett på plass skiven og mutteren. Stram godt med en pipenøkkel.
 10. Sett på hjulkapselen igjen.