Veiledninger og håndbøker

Slik bytter du til et terrengsett på Automower® 300-serien fra Husqvarna

Terrengsettet hjelper Automower® med å fungere når det er glatt, eller hvis du har hellinger på plenen. Denne enkle veiledningen viser hvordan du enkelt utstyrer robotgressklipperen med et terrengsett. Hvis du har en gressklipper i Automower® 400-serien, finner du instruksjoner her:

Sjekkliste for å bytte til hjul for terrengsett for robotgressklipper

 1. Før inn en flat skrutrekker under hjulkapselen og bøy den utover for å fjerne den.
 2. Bruk en pipenøkkel til å løsne mutteren.
 3. Fjern dekket og bytt det med et hjul for terrengsettet.
 4. Sett på plass skiven før mutteren og stram til med pipenøkkelen.
 5. Sett på hjulkapselen igjen.

Sjekkliste for å bytte til børster for terrengsett for robotgressklipper

 1. Åpne luken for justering av klippehøyde på Automower®-panelet.
 2. Skyv de to (2) låsene under dekslet på hver side innover for å løsne toppdekslet
 3. Bøy toppdekslet ved å skyve det forover fra den bakre enden med den ene hånden, samtidig som du smekker det åpent ved å skyve det oppover på midten med den andre hånden. Gjør dette på begge sidene.
 4. Skyv toppdekslet mot den bakre enden for å fjerne det.
 5. Sett den firkantede mutteren inn i plastsporet.
 6. Plasser en børste i sporet.
 7. Plasser plastholderen over børstesporet og mutteren, og skyv den inn i hullet over børsten. Det er forskjellige plastholdere for venstre og høyre side. Disse er merket med L og R.
 8. Sett en skrue inn i hullet og stram den med en sekskantnøkkel.
 9. Fest toppdekslet ved å skyve det på plass foran først og deretter bøye bakdelen litt for å sette det inn i hullene på baksiden. Gjør dette på begge sidene. Smekk den midterste delen på plass ved å trykke dekslet nedover med hendene.