Automower 550
Nyheter og medier

Ett skritt nærmere det grønne skiftet

I 2019 ble Oslo kåret til europeisk miljøhovedstad! Bak prisen ligger langsiktig arbeid med byutvikling, innovative leverandører og et nytenkende næringsliv. Nå viser også Norges største anleggsgartnerselskap, Steen & Lund, at de ønsker et grønt skifte velkommen ved å bytte deler av sin bensindrevne maskinpark med elektriske verktøy fra Husqvarna.

I samarbeid med Husqvarna tar Steen & Lund et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de skifter ut bensindrevne håndverktøy med EL-verktøy. Steen & Lund er Norges største anleggsgartnerselskap, og har omfattende kontrakter med blant annet Oslo Kommune og Bymiljøetaten. I kontraktene stilles det miljøkrav til leverandørene.

– Det innebærer blant annet at alt arbeid skal utføres i henhold til ISO 14001-standard, det skal benyttes 0-utslippskjøretøy til de ulike arbeidsoppgavene og det skal benyttes 0-utslippsmaskiner for kontraktsoppgaver hvor en tidligere har brukt totaktsmotor. Det vil si løvblåsere, hekksakser, motorsager og lignende. Utover dette settes det krav til et minimalt støynivå, forteller Helene G. Berger, avdelingsdirektør for park og byrom i Bymiljøetaten.

Som et resultat av dette, samt et ønske om å være tidlig ute og tilpasse seg nytt utstyr, har Steen & Lund skiftet ut en stor andel bensindrevne hekksakser, gresstrimmere, motorsager og løvblåsere med elektriske verktøy. Til sammen er det i denne leveransen levert over 70 utstyrsenheter. Det er også levert ti robotgressklippere og alt utstyret blir intensivt brukt i driftskontrakter.

-Som folk flest er våre ansatte noe skeptiske til endringer, og noen har uttrykt bekymring for hvordan det skal gå med tanke på batterikapasitet, men så fort de har fått bruke verktøyet er tilbakemeldingene gode. En del av utstyret er fullgode erstatninger til det gamle, og har i tillegg noen ekstra fordeler, sier rodeleder Einar Marius Elvrum. Han har hovedansvar for innfasing av nytt el-verktøy hos Steen & Lund. Utskiftningen av bensindrevne maskiner påvirker ikke bare Oslos bymiljø, men også gartnerne i Steen & Lund som jobber med disse på daglig basis.

– Verktøyet er lettere å bruke og man slipper eksos, støy og vibrasjoner. Det er en liten omstilling å huske at man må lade batteriene, men utover det vil dette gi våre ansatte en lettere hverdag med mindre forurensing, sier rodeleder Elvrum.

I tillegg til å gi mindre støy, forurensing og bedre ergomoni, har batteriproduktene også imponerende kapasitet. – Batteriproduktenes kapasitet har tredoblet seg de siste årene. Før hadde batteriene en kapasitet på 3Ah, mens kapasiteten nå er på 9,3Ah. Nye og sterkere produkter har motorkraft på høyde med en bensinmotor, og enkelte batteriprodukter er også sterkere enn de sterkeste bensinmaskinene vi har. Det gjelder blant annet våre batteridrevne stangsager og hekksakser, forteller Oddmund Ihle, produktspesialist i Husqvarna. Utover dette har Steen & Lund et større antall batteribanker som medbringes i bilene. På driftsbasene er det rigget opp egne ladecontainere. – Med disse løsningene er ikke batterikapasitet noe problem, forteller rodeleder Elvrum .

Helene G. Berger, avdelingsdirektør for park og byrom i Bymiljøetaten, mener bytte til EL-verktøy er et viktig steg i retning mot det grønne skiftet. – Jeg tenker at det er viktig at bransjen, og kanskje grøntbransjen spesielt, tør å gå foran som gode eksempler på at det er mulig å skifte ut bensindrevne maskiner med EL-verktøy. Grøntbransjen har, slik jeg opplever det, aldri vært redd for å prøve ut nye metoder eller verktøy og det er bra! Årsaken til dette er kanskje at grøntbransjen jobber med levende ting og at det på mange måter er lettere å bytte ut mindre maskiner og verktøy enn for andre deler av bransjen som har bruk for større maskiner og verktøy. Jeg tror de små allikevel kan påvirke de store på sikt, utdyper Berger.

Pressekontakt 
Ellen Lunde Emilsen
Pressekontakt
ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
+47 907 15 022