Produkter og innovasjoner

Batteri tilsvarer mindre vedlikehold og en jevnere arbeidsdag

Daglig vedlikehold av motorer er en av de tidkrevende tingene som potensielt kan forstyrre arbeidet ditt. Med batteridrevne produkter reduseres forstyrrelsene betraktelig.

«Batteriprodukter krever mye mindre vedlikehold og service», sier David Holmstedt, global produktspesialist hos Husqvarna. «Det at det er færre bevegelige deler sammenlignet med en forbrenningsmotor minimerer risikoen for mekaniske feil.»

Pålitelig ytelse

Batterimaskinenes børsteløse motor er robust og pålitelig nok til at den er merket som «i praksis vedlikeholdsfri», uansett hva slags maskin den sitter i. Dermed er påliteligheten i drift mye høyere, og risikoen for uventet nedetid lavere.

PRO Battery products, Low maintenance

Mindre daglig vedlikehold

«Bortsett fra den elektriske motoren er det vanligvis ikke mer enn tre eller fire komponenter det kan oppstå feil med», sier Johan Svennung, Global produktspesialist hos Husqvarna. «Det betyr at du kan jobbe uavbrutt i lengre perioder, og føle deg trygg på at maskinene kommer til å fortsette å fungere uten problemer.»

Er det slik at batterimaskiner virkelig er «vedlikeholdsfrie»? Ja og nei. Det å bruke produkter med Husqvarna BLi-X 36 V-batterisystemet betyr at du eliminerer behovet for daglig vedlikehold som rengjøring av kjøleflensene på sylinderen og filtrene eller tennpluggene, men de trenger likevel litt kjærlighet. Imidlertid er servicebehovene redusert, og ansvaret overføres fra brukeren til serviceteamet.

«Brukere av batteridrevne maskiner gjør lurt i å levere inn maskinene for årlig service, som for eksempel den vi tilbyr gjennom Husqvarna Care-servicetilbudet», sier Hugo van Bijsterveldt, Business Segment Director i Husqvarna. «Dette hjelper til å holde dem i topp stand, sikrer at de kjører den nyeste programvaren, og hvis nødvendig blir slitte deler skiftet ut for å sikre at de leverer optimal ytelse.»