Park
Produkter og innovasjoner

Kunstig intelligens hjelper byer med å beskytte grøntområder

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) er en satellittløsning med kunstig intelligens. Den kvantifiserer den grønne vegetasjonen i byer over hele verden ved å se på grøntområdene ovenfra. Målet er å bidra til å beskytte og øke veksten samt ivareta grøntområder i urbane områder.

Grøntområder er byenes lunger. De forbedrer luftkvaliteten og bidrar til å håndtere flom og regnvann. De er også viktige for innbyggernes fysiske og mentale helse. Urbaniseringen går framover, og derfor er det viktig å holde oversikt over forholdet mellom grå og grønne områder rundt om i byene.

Beskytt grøntområder og øk effektiviteten

HUGSI implementerer maskinell synsevne og dyplæringsteknikker i satellittbilder for å gi innsikt i grøntområdenes nåværende tilstand og historiske utvikling samt miljøet som omslutter dem i urbane områder. Dette gjør det mulig å fastslå hvor grønne byene egentlig er, og om fortettingen reduserer mengden urbane grøntområder.

Klikk på koblingen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om HUGSI og urbane grøntområder.

Bærekraft

Les mer om arbeidet vårt mot bærekraft

Les mer