Google Home, Automower 435X AWD
Veiledninger og håndbøker

Kontrollere Automower® med Google Assistant

Det er mange måter du kan bruke Google Assistant til å styre en Automower®. Nedenfor ser du noen eksempler på talekommandoer du kan bruke til å styre gressklippere som er en del av Google Home-enhetene dine.

Første trinn

Hvis du skal styre Automower® med Google Assistant, må du først legge den til som en enhet i appen Google Home. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette, under Legge en Automower®-robotgressklipper til i Google Home.

Du kan lese mer om hvilke språk du kan bruke til å styre gressklipperen med Google Home, under Språk som støttes av Google Assistant

Aktiver Google Assistant

Google Assistant er klar til å hjelpe til enhver tid når du trenger det. Det er bare å si «Hey Google» eller «OK Google» og deretter følge opp med en av de kommandoene nedenfor for å styre gressklipperen.

Du kan lese mer om hvordan du aktiverer Google Assistant, under Bruke «Hey Google» til talesøk og -handlinger.

Hva du kan kalle gressklipperen

Når du gir kommandoer til klipperen, kan du bruke følgende navn (for eksempel):

 • Autoklipper eller klipper (hvis du bare har én gressklipper i Google Home)
 • navnet på klipperen, f.eks. Hawaii, som i eksemplene nedenfor. Navnet på klipperen er angitt i Automower® Connect-appen under Mine gressklippere > Informasjon om gressklipper. Det anbefales at du velger et navn som er lett å uttale. Da er det lettere for Google Assistant å forstå kommandoen.
 • alle autoklippereeller alle klippere (hvis du har lagt flere gressklippere i Google Home).

Kommandoer

Start/Gjenoppta

Starter gressklipperen etter planen, f.eks. hvis den er midlertidig stoppet eller parkert. Kommandoen starter gressklipperen umiddelbart hvis tidsplanen angir at den skal kjøre. Hvis den står parkert i ladestasjonen, starter den når batteriet er tilstrekkelig ladet.

Når du bruker kommandoen, blir du spurt om PIN-koden for Google. Du angir en PIN-kode for Google på følgende måte: Åpne Automower® Connect-appen, trykk på menyikonet, velg Konto > PIN-kode for Google og skriv inn en firesifret kode.

Eksempel:

 • Start Automower
 • Start Hawaii
 • Start all my mowers
 • Resume mower

Google Assistant kan ikke starte gressklipperen på nytt hvis noen har trykt på STOPP-knappen på den. Da må du skrive inn PIN-koden på tastaturet på gressklipperen og lukke luka for å starte den på nytt.

Start for X hours/minutes

Kommandoen overstyrer gjeldende tidsplan og kjører gressklipperen umiddelbart i den angitte tidsperioden. Hvis den står parkert i ladestasjonen, starter den når batteriet er tilstrekkelig ladet.

Når du bruker kommandoen, blir du spurt om PIN-koden for Google. Du angir en PIN-kode for Google på følgende måte: Åpne Automower® Connect-appen, trykk på menyikonet, velg Konto > PIN-kode for Google og skriv inn en firesifret kode.

Eksempel:

 • Start mower for 45 minutes
 • Start all mowers for 2 hours

Google Assistant kan ikke starte gressklipperen på nytt hvis noen har trykt på STOPP-knappen på den. Da må du skrive inn PIN-koden på tastaturet på gressklipperen og lukke luka for å starte den på nytt.

Parkering

Kommandoen får gressklipperen til å vende tilbake til ladestasjonen og bli der under resten av økten.

Når neste planlagte økt starter (f.eks. dagen etter), gjelder ikke parkeringskommandoen lenger, og gressklipperen vil begynne å slå plenen igjen.

Eksempel:

 • Park Automower
 • Dock Hawaii
 • Send the lawn mower home
 • Park all my mowers

Pause

Stanser gressklipperen der den er inntil du gir den en ny kommando. Når du bruker pause-kommandoen, er det enkelt å starte gressklipperen igjen med Google Assistant eller appen Automower® Connect.

Hvis du vil stanse gressklipperen midlertidig i mer enn 25 minutter, bør du parkere den i stedet.

Eksempel:

 • Pause Hawaii
 • Stop mower
 • Stop Automower

Status

Gir deg en kort oppdatering om hva gressklipperen din gjør akkurat nå.

Eksempel:

 • What is Hawaii doing?
 • Is Automower running?
 • What is the Hawaii battery level?
 • What's my mowers doing?

Andre kommandoer

Du kan selvsagt bruke alle typer standardfraser når du skal be Google Assistant om noe, f.eks. «Please repeat» for en gjentakelse.

Hva du kan be Google Assistant om