Living City 2022 – presenterer rapporten om urbane trender

I fremtiden forventes urbane grøntområder å spille en viktigere rolle – for å bidra til å forhindre flom, lavere temperaturer og øke biologisk mangfold. Dette økte fokuset på bærekraft vil stille nye krav til fagfolk i grøntområder, som vil trenge å lære seg nye ferdigheter og bruke andre typer verktøy. I rapporten om fremtidige trender «Re:thinking urban green spaces - from Nice to Necessary» har Husqvarna intervjuet eksperter, profesjonelle og innbyggere i seks europeiske markeder for å finne ut hvilken rolle urbane grøntområder vil spille i fremtiden, og hvordan dette vil påvirke yrket og den tekniske utviklingen av verktøy. 

Rethinking Urban Green Spaces

Som en del av endringene i retning av en mer bærekraftig fremtid kan det forventes et økt fokus på urbane grøntområder generelt, med vekt på trepleie og artsmangfold. Teknologien spiller en annen nøkkelrolle; å akselerere elektrifiseringen og utvikle de autonome løsningene som er nødvendige for å håndtere omfattende problemer med å finne og holde på kvalifiserte ansatte.

Rapporten identifiserer syv faktorer til fremtiden til bærekraftig forvaltning av urbane grøntområder og en forventet tidslinje for fremtidige trender, samt drivkreftene bak dem.

Høydepunkter fra Living City 23. mars 2021

Vi logget oss på. Vi lyttet. Vi lærte. Et nytt Living City-arrangement er over, og vi vil gjerne takke fagfolkene, ekspertene og entusiastene som samlet seg på nettet for å dele kunnskapen og innsikten sin. De spennende og banebrytende utviklingene som endrer spillereglene innen pleie av idretts- og golfbaner, var i fokus. Nedenfor finner du de viktigste høydepunktene fra nok et fascinerende og vellykket Living City-arrangement.

Hvordan kan datainnsamling forbedre gresskvalitet?

GreenSight er en amerikansk bedrift som spesialiserer seg på datainnsamling om gresskvalitet på golfbaner og idrettsbaner. Stephen Ohlson, visepresident for produktutvikling hos Green Sight, delte noen interessante eksempler på hvordan tjenestene deres kan bidra til økt kvalitet, reduserte kostnader og bedre bærekraft.

RoboGolf Research: hvordan bruk av Husqvarna Automower® påvirker kvaliteten på gresset

Karin Juul Hesselsøe fra Norsk institutt for bioøkonomi fortalte oss om et forskningsprosjekt hun leder, relatert til hvordan Husqvarna Automower påvirker gresskvaliteten til fairwayer på golfbaner. Karins presentasjon dekket omfanget og oppsettet av prosjektet, samt de første innsiktene i funnene.

Nye, innovative partnerskap innen vedlikehold av sportsbaner

GML Sport AB fokuserer på vedlikehold av grønne sportsflater. Kristoffer Palmlund fra den svenske bedriften kom for å snakke om utfordringene de møter i bransjen og hvordan disse reduseres av Husqvarnas tjenester for robotgressklipping, en ny bedriftsmodell og innovative partnerskap.

Flere nyheter om CEORA

Vi avslørte også flere spennende detaljer om CEORA, Husqvarnas neste generasjon innen storskala robotgressklipping.

Paneldiskusjon med Stephen Ohlson, Karin Juul Hesseløe og Kristoffer Palmlund

Etter de individuelle presentasjonene deltok de tre gjestene våre i en paneldiskusjon om plenpleiebransjen innenfor idrett og golf, og svarte på noen spørsmål fra deltakerne.

Living City 2020

Utforming som inkluderer natur og bærekraftig bygging i urbane områder

Hvordan skaper og utformer vi virkelig bærekraftige og grønne byer for framtiden? Winy Maas, arkitekt, byplanlegger og landskapsdesigner fra MVRD i Nederland, deler noe av arbeidet sitt samt visjonene sine om framtidig utvikling av våre felles urbane omgivelser.

HUGSI 2.0 – Kvantifiserer andel grøntområder i globale byer

Hvor grønne er byene rundt om i verden? Vi kan finne svaret på dette ved hjelp av HUGSI – Husqvarna Urban Green Space Index – som samler informasjon og analyserer data fra 155 byer i 60 forskjellige land. Den digitale økosystemstrategen Erik Swan forklarer dataene og peker på hvordan brukere, bedriftseiere og hele byer kan dra nytte av denne innsikten.

Datainnsamling og administrasjon av bærekraftige grøntområder

Siden 2008 har AGZA – American Green Zone Alliance – jobbet utrettelig for å forbedre forvaltningen av amerikanske grøntområder. Dan Mabe, grunnlegger og administrerende direktør, tar oss med på innsiden av AGZA og forklarer hvordan de, gjennom utdannings- og sertifiseringsprogrammer, gir forvaltere av grøntområder det de trenger for å skape roligere og mer bærekraftige områder med liten innvirkning på miljøet.

CO2-utslippet i grønne lunger

For at overgangen fra fossildrivstoff til bærekraftige omgivelser skal gå bra, må en organisasjon eller et bystyre forplikte seg til endring. Og for å få det til er det et behov for en omfattende strategi med konkrete milepæler som kan gjennomføres av hver organisasjon og hvert bystyre. Jonas Willaredt, leder for miljø og bærekraft i Husqvarna, forteller om noen av de viktigste nyskapningene og tjenestene som Husqvarna tilbyr for å redusere CO2-utslipp, og forbedre det generelle miljøet i urbane områder.

Husqvarna CEORA

Husqvarna fortsetter arbeidet med å forbedre administrasjon av grøntområder gjennom banebrytende nyskapninger. Olle Markusson, Director of Product Management Robotics, deler en første kikk på den nyeste produktnyskapningen som skal forenkle administrasjon av grøntområder.

Bærekraftig plenpleie som tjeneste

Nye tider og nye krav krever nye forretningsmodeller. Eric Tinga, global direktør for kundeopplevelser og markedsføring, introduserer Plenpleie som tjeneste, en imponerende sirkulærøkonomisk snarvei til mer effektiv plenpleie. Husqvarnas robottjenesteløsninger og automatisering kan optimalisere arbeidsressurser. Bedriftens CO2-utslipp kan minimeres takket være en betydelig reduksjon i støy og utslipp, med trygg drift for alle involverte.

Hvor går vi herfra?

Det er mange forskjellige måter å drive fram industrien for administrasjon av grøntområder. Husqvarnas Living City har vært innom noen av veiene framover, men det er selvfølgelig mye mer å diskutere og tenke på. I denne paneldiskusjonen har foredragsholderne svart på spørsmål og utdypet ideene sine og framtiden til landskapsarkitektur.