Automower NERA wire free installation - web use only
Veiledninger og håndbøker

Kommer Husqvarna EPOS™-teknologi til å fungere i hagen min?

Informasjonen nedenfor hjelper deg å vurdere hagen din for å se om denne teknologien passer til utformingen av plenen, før du investerer. Din lokale forhandler utfører en obligatorisk hageinspeksjon når du kjøper en av Husqvarna Automower® NERA-modellene med Husqvarna EPOS Plug-in-sett.

7 trinn
01.
Plassering av referansestasjon

Referansestasjonen må monteres med en høyde på minst 2 m (6,6 fot) og innenfor rekkevidde av en strømforsyning. Den bør ha fri sikt mot himmelen, en vinkel på minst 135° grader er nødvendig for å sikre pålitelig drift. For optimal dekning må referansestasjonen se de samme satellittene som klipperen gjør.

BWF installation reference station
02.
Plassering av ladestasjon

Ladestasjonen må plasseres med et åpent område foran seg, og med god sikt mot himmelen. Den kan ikke plasseres under trær eller tak, og den trenger tilgang til en strømforsyning. Avstanden mellom høye objekter, som hekker eller bygninger, må være minst 6 m (19,7 fot) slik at de ikke blokkerer signalene mellom satellittene og ladestasjonen.

03.
Smale passasjer

Hvis plenen din har smale passasjer med høye objekter på hver side, som bygninger, hekker eller trær - må avstanden mellom disse være minst 4 m (13,1 fot) for å sikre at det er god dekning i disse områdene. For områder smalere enn 4 m (13,1 fot) kan det opprettes en transportvei, slik at klipperen kan kjøre gjennom denne passasjen, men uten å klippe.

BWF installation narrow passages
04.
Høye L-formede objekter – høyere enn 1 m (3,3 fot)

Hvis det er bygninger, hekker eller trær som danner en L i arbeidsområdet kan disse blokkere satellittsignalene, noe som kan påvirke hvordan klipperen fungerer i det området. For eksempel må arbeidsområdet i det indre hjørnet på et L-formet hus plasseres minst 1,5 m (4,9 fot) fra bygningen.

BWF installation L shape areas
05.
Høye U-formede objekter – høyere enn 1 m (3,3 fot)

Hvis det er bygninger, hekker eller trær som danner en U i arbeidsområdet kan disse blokkere satellittsignalene, noe som kan påvirke hvordan klipperen fungerer i det området. Den minimale bredden i alle retninger bør være minst 6 m (19,7 fot) for at klipperen skal jobbe pålitelig i området. Hvis det U-formede objektet er en bygning som er høyere enn 3 m (9,8 fot), må bredden være det dobbelte av høyden på bygningen for å sikre god dekning.

BWF installation U shape areas
06.
Trær i arbeidsområdet

Hvis det er trær i området der klipperen skal jobbe, og kronen på treet eller trær ved siden av hverandre er bredere enn 4 m (13,1 fot) totalt, kan satellittsignalet bli påvirket. Dette betyr at klipperen kan miste muligheten til å motta en presis posisjon fra satellitten, som igjen kan påvirke hvordan klipperen jobber.

Klipperen bruker andre sensorer for å fortsette å klippe en viss avstand med en nøyaktig posisjon, så trær som dekker mindre enn 4 m (13,1 fot), påvirker ikke dette.

BWF installation virtual boundaries
07.
Trær nær objekter

For trær som står nærme hekker eller bygninger, skal avstanden mellom trekronen og objektet være minst 4 m (13,1 fot). Klipperen bruker andre sensorer for å fortsette å klippe en viss avstand med en nøyaktig posisjon, men store, tette trær som står nær objekter, kan føre til at klipperen får driftsstans når satellittsignalene blokkeres.

BWF installation tree areas

Klar for neste trinn?

Hvis du vil kjøpe en Automower® NERA-klipper med EPOS™ Plug-in-sett, må du kontakte din lokale forhandler, som utfører en hageinspeksjon.

Finn din lokale forhandler

Finn ut mer om Automower® NERA-serien.

Les mer

Se den trinnvise veiledningen vår for mer informasjon om hvordan du installerer en Automower® NERA-klipper med EPOS™ Plug-in-sett.

Installasjonsveiledning