Veiledninger og håndbøker

Hurtigveiledning for installasjon av Husqvarna Automower®

Få mest mulig ut av gressklipperen din ved å sørge for riktig installasjon i hagen din. Her er en enkel og trinnvis veiledning og en tilhørende instruksjonsvideo som kan være til nytte for deg.

Videoveiledning

En enkel videoveiledning om installasjon av en robotgressklipper fra Husqvarna.

Plassering og tilkobling av ladestasjonen

 1. Plasser ladestasjonen på et sentralt sted i arbeidsområdet, med mye åpen plass foran ladestasjonen og på et relativt flatt underlag.
 2. Koble strømforsyningens lavspentkabel til ladestasjonen og strømforsyningen.
 3. Koble strømforsyningen til en 100-240 V stikkontakt.
 4. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen for å lade batteriet mens begrensningskabelen legges. Trykk på PÅ/AV-knappen i tre sekunder, og kontroller at indikatorlampen på knappen lyser.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Plassering av begrensningskabelen og guidekabelen

 1. Legg begrensningskabelen langs kanten av plenen slik at den danner en sløyfe rundt arbeidsområdet. Fest den til bakken med pluggene som følger med i installasjonssettet. Lag øyer rundt hindringer for å unngå at klipperen kjører på dem.
 2. Bruk papplinjalen øverst i esken for å måle riktig avstand ved installasjon.
  10 cm – < 1 cm, f.eks. gangsti
  30 cm – 1 – 5 cm, f.eks. blomsterbed
  35 cm – > 5 cm, f.eks. vegg
 3. Lag en løkke der guidekabelen senere skal kobles til.
 4. Før guidekabelen til det punktet på begrensningskabelen der tilkoblingen skal gjøres. Unngå å legge kabelen i skarpe vinkler.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Koble sammen avgrensningssløyfen og guidekabelen

 1. Robotgressklipperen kan føres til de ytre områdene i hagen ved hjelp av guidekabelen. Guidekabelen hjelper også robotgressklipperen med å finne ladestasjonen raskt.
 2. Legg guidekabelen under ladestasjonen og deretter minst 2 m / 7 fot rett ut fra ladestasjonens fremre kant.
 3. Åpne kontaktene, og legg kabelendene i fordypningen på hver kontakt.
 4. Press kontaktene sammen med en nebbtang.
 5. Klipp av eventuell overskytende grenseledning. Klipp 1–2 cm / 0,4–0,8 tommer over kontaktene.
 6. Trykk kontaktene ned på kontaktpinnene, merket med AL (venstre) og AR (høyre), på ladestasjonen. Det er viktig at ledningen på høyre side kobles til kontaktpinnen på høyre side, og at venstre ledning kobles til venstre pinne.
 7. Fest kontakten til kontaktpinnen merket G1 på ladestasjonen.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Koble guidekabelen til begrensningskabelen

Klipp over begrensningskabelen med en avbitertang midt i løkken som ble laget i punkt 2 (under plasseringen av begrensningskabelen). Koble guidekabelen til begrensningskabelen ved hjelp av de medfølgende koblingene. Press koblingene helt sammen med en tang.

 • Konstant grønt lys – godt signal fra begrensningskabelen.
 • Blinkende grønt lys – ECO-modus er aktivert.
 • Blinkende blått lys – feilfunksjon i begrensningskabelen.
 • Blinkende rødt lys – feilfunksjon i ladestasjonens antenne.
 • Konstant rødt lys – feil i kretskortet eller feil strømforsyning i ladestasjonen. Feilen må utbedres av en autorisert servicetekniker.


Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Automower® Connect

A. Last ned Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
B. Registrer deg og angi en e-postadresse og et passord for å opprette en Husqvarna-konto.
C. Logg på Husqvarna-kontoen din i appen.
D. Velg Mine klippere i Automower® Connect-appen, og velg deretter plusstegnet (+).
E. Følg instruksjonene i appen.

AMC Startscreen (re-cropped for Next Web)

Tilkobling

A. Mobiltilkobling med lang rekkevidde (bare med Automower® Connect Kit installert, tilgjengelig som tilbehør).
B. Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde (Automower® Connect@Home).
C. Enhetssporing (GPS) (bare med Automower® Connect Kit installert, tilgjengelig som tilbehør)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den komplette bruksanvisningen i Automower® Connect-appen eller på Husqvarna.com

Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)