Instructies & handleidingen

Een beknopte handleiding voor snijden met de kettingzaag

De nobele en snelgroeiende kunst van het beeldhouwen van hout met de kettingzaag gaat terug tot de oude houtsnijkunst, die in de vijftiger jaren door de eerste kettingzaagkunstenaars werd gemoderniseerd.

De stoel

Teddy bear
  1. Begin met het bepalen van de stoelhoogte. Deze wordt bepaald door het punt waar de twee eerste schuine sneden bij elkaar komen.
  2. Maak de corresponderende sneden met een hoek van 90 graden en opzichte van de eerste. Dit bepaalt de dikte van de poten.
  3. Zaag aan alle zijden recht naar beneden om de schors van de poten te verwijderen.
  4. Keer de stoel om en maak een schuine snede om de gewenste hoek van de stoelrug te krijgen. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte voor de zitting van de stoel overblijft.
  5. De laatste snede: leg de stoel neer op de zijkant en zaag er recht in, richt precies op de vorige snede – en u bent klaar!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
Stap 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
Stap 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
Stap 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
Stap 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
Stap 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Klaar!

De boekenplank

Book shelves
  1. Begin door uw boomstam in vier hoge ‘taartpunten’ te zagen.
  2. Maak een snede in het midden van de stam met dezelfde techniek die u zou gebruiken om een boom te vellen: een snede recht erin vanaf de zijkant en de andere iets gekanteld vanaf de bovenkant naar beneden. De onderste plank wordt gemaakt door twee simpele sneden vanaf de zijkant, waarbij de plankdiepte wordt bepaald, en een laatste snede om het binnenste deel te verwijderen.
  3. Maak een aantal inkepingen in de bovenkant van de stam.
  4. Gebruik een beitel of een soortgelijk gereedschap om het resterende hout weg te hakken – en u bent klaar!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
Stap 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
Stap 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
Stap 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
Stap 4

De inhoud van dit artikel wordt door Husqvarna uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijke informatie en inspiratie. Hij is niet bedoeld als handleiding voor productieprocessen of andere commerciële doeleinden. De inhoud van dit artikel is slechts algemeen en niet geschikt om als ontwerpgids te dienen, noch geeft deze enige vorm van advies met betrekking tot kracht en uithoudingsvermogen. Het gebruik van de informatie in dit artikel is geheel voor uw eigen risico. Noch Husqvarna noch haar dochterbedrijven zijn aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud, of voor acties die worden ondernomen op basis daarvan. Husqvarna wijst uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de verstrekte inhoud, of met betrekking tot de geschiktheid van de informatie voor enig doel, van de hand. In geen geval zal Husqvarna aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg- of punitieve schade, voortvloeiend uit, of in verband staand met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van dit inspiratieartikel.

Voordat u uw kettingzaag gebruikt, moet u het bijgeleverde instructieboek grondig lezen en altijd de aanbevolen beschermingsmiddelen gebruiken.