Kā runāt ar Automower® caur Google Home

Šis ir atbalstīto balss komandu saraksts, kad sazināties ar Automower® caur Google Home. Centieties izvairīties no fona trokšņiem un runāt dabiski un skaidri.


DARBĪBAS, KAS JĀVEIC ... KĀ IZTEIKT KOMANDU... ALTERNATĪVAS KOMANDAS REZULTĀTS
Uzsākt/Atsākt/Turpināt This needs to be done manually in Automower Connect app for the moment. Automower resumes mowing according to schedule. If not in schedule, it will not mow until next scheduled start.
Pauzēt “Hey Google, ask/tell Automower to pause” You can also use “stop” Automower will pause at its current location.
Doties uz uzlādes staciju “Hey Google, ask/tell Automower to park” You can also use “return home,” “go back home” or “take a break.” Automower parks until next scheduled run.
Novietoties stacijā, līdz turpmākām komandām “Hey Google, ask/tell Automower to park until further notice” Automower parks and waits for next command, ignoring schedules.
Statuss Hey Google, ask Automower about status” You can also use “what it is doing,” “to check status” or “What is Automower up to?” Tells the actual status and what Automower is doing right now. (No battery information.)
Palīdzība [In context] “I need some assistance” You can also use “Help” or “What can I do”

Kā runāt ar Automower® caur Google Home