Kā runāt ar Automower® caur Amazon Alexa

Šis ir atbalstīto balss komandu saraksts, kad sazināties ar Automower® caur Amazon Alexa. Centieties izvairīties no fona trokšņiem un runāt dabiski un skaidri.


DARBĪBAS, KAS JĀVEIC... KĀ IZTEIKT KOMANDU ... ALTERNATĪVAS KOMANDAS REZULTĀTS
Uzsākt/Atsākt/Turpināt “Alexa, ask Automower to start” You can also use the words “resume” or “continue” Automower resumes mowing according to schedule. If not in schedule, it will not mow until next scheduled start.
Pauzēt “Alexa, ask/tell Automower to stop” You can also use “pause” Automower will pause at its current location.
Doties uz uzlādes staciju “Alexa, ask/tell Automower to park” You can also use “return home,” “go back home” or “take a break.” Automower parks until next scheduled run.
Novietoties stacijā, līdz turpmākām komandām “Alexa, ask/tell Automower to park until further notice” Automower parks and waits for next command, ignoring schedules.
Statuss “Alexa, ask Automower about status” You can also use “what it is doing,” “to check status” or “What is Automower up to?” Tells the actual status and what Automower is doing right now. (No battery information.)
Palīdzība [In context] “I need some assistance” You can also use “Help” or “What can I do”

Kā runāt ar Automower® caur Amazon Alexa