Smart Lawn care 430X
Tēmas

Mūsu misija ir samazināt zāliena kopšanas procesā radīto oglekļa ietekmi

Mēs vēlamies, lai jūs varētu radītu savu sapņu dārzu, vienlaikus samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ Husqvarna pilda misiju samazināt zāliena kopšanas procesa laikā radīto oglekļa ietekmi.

Viena no mūsu galvenajām ambīcijām ir ievērojami samazināt oglekļa emisijas, kas saistītas ar robotizēto zāles pļāvēju Automower® klāstu — no izgatavošanas līdz kalpošanas laika beigām, ietverot lietošanu. Šis mērķis ir daļa no mūsu plašākās Ilgtspējas iniciatīvas, kurā mēs esam apņēmušies līdz 2025. gadam samazināt oglekļa emisijas par 35% visā mūsu klāstā.

Protams, izvēloties robotizēto zāles pļāvēju Automower®, nevis ar benzīnu darbināmu produktu, jūs jau esat spēris soli ceļā uz sava dārza oglekļa pēdas samazināšanu.

3 fāzes, kā samazināt oglekļa ietekmi

3 darbības
01.
Ražošana
Kopš 2006. gadā mūsu rūpnīcā Newton Aycliffe (Daremas apgabalā, Apvienotajā Karalistē) tika izgatavoti vairāk nekā 2,6 miljoni robotizēto zāles pļāvēju. Līdz 2015. gada iestāde samazināja savu oglekļa pēdas nospiedumu par 70%.
 
Šodienas samazinājumu ir veicinājušas vairākas iniciatīvas, tostarp 100% atjaunojamās elektroenerģijas ieguve un nulle atkritumu, kas tiek apglabāti poligonos.
 
Lai vēl vairāk samazinātu oglekļa emisijas, iestāde fokusējas uz resursu taupīšanu ražošanas procesā. Tā kā pašlaik dažām ražošanas nozarēm trūkst reālu atjaunojamās enerģijas alternatīvu, oglekļa emisijas tiek kompensētas ar oglekļa emisiju samazināšanas iniciatīvām. Tādējādi emisijas tiek samazinātas, apvienojot zaļās elektroenerģijas izmantošanu, energoefektivitātes pasākumus un oglekļa kompensācijas programmas. Tādēļ mūsu iestāde ir atpazīstama kā “oglekļa neitrāla ražotne”.
Service Workshop
02.
Izmantošanas fāze

Mūsu misija ir samazināt zāliena kopšanas procesa laikā radīto oglekļa ietekmi turpinās mūsu klientu dārzos. Aizstājot benzīna zāles pļāvēju ar akumulatora produktu, piemēram, robotizēto pļāvēju Automower®, jau ievērojami samazinās oglekļa pēdas nospiedumu.

Automower 305
03.
Darbmūža beigas

Husqvarna uzņemams atbildību par saviem produktiem pēc darbmūža beigām. Husqvarna ievēro Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem, lai samazinātu elektronikas atkritumus. Lai nodrošinātu, ka produktu plastmasas komponenti pēc iespējas vairāk tiek pārstrādāti, mēs marķējam katru atsevišķo pārstrādājamo detaļu.

 
Lai to atbalstītu, mēs arī nodrošinām to, ka mūsu iekārtas var viegli un efektīvi remontēt, lai garantētu iespējami ilgāko kalpošanas laiku. Izvēloties Automower®, jūs ne tikai izvēlaties automatizētu un intuitīvu risinājumu savas sapņu mauriņa iekopšanai, bet arī izvēlaties iespēju kopt zālienu ar samazinātām oglekļa emisijām.
Service Automower

Uzziniet vairāk par Husqvarna robotizēto zāles pļāvēju klāstu. Varat arī uzzināt vairāk par 2025. gada mērķi lapā Ilgtspēja.

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbilde. Mūsu stratēģija ir izmērīt produkta siltumnīcefekta gāzu emisiju visā tā kalpošanas laikā. Šo procesu sauc par oglekļa pēdas nospiedumu. Papildus tam mūsu stratēģija ir pēc iespējas samazināt oglekļa emisijas, izmantojot vairākas oglekļa samazināšanas iniciatīvas.

Atbilde. Produkta oglekļa pēdas nospiedums ir produktu kopējais emisiju daudzums — no izejmateriāliem līdz kalpošanas laika beigām. Tas tiek mērīts ar oglekļa dioksīda ekvivalentu (CO2e).

Atbilde. Husqvarna ietver zemāk norādīto.

  1. Produktā izmantotie materiāli
  2. Produkta ražošana
  3. Produkta izmantošana
  4. Produkta pārstrāde

Atbilde. Husqvarna veic dzīves cikla novērtējumus (LCA), lai aprēķinātu produkta oglekļa pēdas nospiedumu, izmantojot globālo standartu ISO 14067. Mēs pieaicinām trešo pusi, lai novērtētu produkta CO2 balansu.

Atbilde. Husqvarna savās ražotnēs izmanto 100% atjaunojamo elektroenerģiju un īstenojusi vairākas oglekļa samazināšanas iniciatīvas, lai vēl vairāk samazinātu ražošanas procesā radītās emisijas. Husqvarna kompensē atlikušās un neizbēgamās oglekļa emisijas, pērkot emisiju samazinājumus.