Svarīgākie izvilkumi no dzīvās pilsētas pasākuma, 2021. gada 23. marts

Mēs pieteicāmies. Mēs klausījāmies. Mēs mācījāmies. Ir beidzies vēl viens dzīvās pilsētas pasākums, un mēs pateicamies profesionāļiem, speciālistiem un amatieriem, kuri sapulcējās tiešsaistē, lai dalītos ar savām zināšanām un ieskatiem. Uzmanības centrā bija aizraujoši un unikāli jaunumi, kas maina spēles laukumu pārvaldību sportā un it īpaši golfa jomā, ko aplūkojām. Zemāk minēti galvenie izvilkumi no vēl viena aizraujoša un veiksmīga dzīvās pilsētas (Living City) pasākuma.

Kā datu vākšana var uzlabot velēnas kvalitāti?

GreenSight ir ASV uzņēmums, kas specializējas datu vākšanā saistībā ar velēnas kvalitāti golfa un citu sporta veidu laukumos. Stīvens Olsons (Stephen Ohlson), izstrādājumu attīstības nodaļas viceprezidents uzņēmumā GreenSight, iepazīstināja ar dažiem interesantiem piemēriem par to, kā viņu pakalpojumi var uzlabot kvalitāti, samazināt izmaksas un uzlabot ilgtspējību.

RoboGolf pētījums: ietekme uz velēnas kvalitāti, izmantojot Husqvarna Automower®

Karīna Jūla Heselo (Karin Juul Hesselsøe) no NIBIO pētījumu centra Norvēģijā pastāstīja par pētniecisku projektu, ko viņa vada saistībā ar Husqvarna Automower ietekmi uz golfa laukumu kvalitāti. Karīnas uzstāšanās aptvēra projekta darbības jomu un struktūru, kā arī sākotnējos secinājumus.

Jauna novatoriska partnerība sporta laukumu uzturēšanā

GML Sport AB pievēršas zaļo sporta laukumu virsmu uzturēšanai. Kristofers Palmlunds (Kristoffer Palmlund) no Zviedrijas uzņēmuma pievienojās mums, lai runātu par problēmām, ar kurām viņi saskaras šajā nozarē, un par to, kā tās palīdz samazināt Husqvarna robottehnikas pakalpojumi, jauns uzņēmējdarbības modelis un novatoriska partnerība.

Papildu jaunumi saistībā ar CEORA

Mēs atklājām arī vēl citus aizraujošus datus par CEORA, Husqvarna nākamās paaudzes liela mēroga robotizēto pļaušanu.

Paneļdiskusija ar Stīvenu Olsonu, Karīnu Jūlu Heselo un Kristoferu Palmlundu

Pēc savām individuālajām prezentācijām mūsu trīs viesi piedalījās paneļdiskusijā par velēnu apsaimniekošanas nozari sporta un golfa laukumu jomā un atbildēja uz dažiem dalībnieku jautājumiem.

Dzīvā pilsēta 2020

Dabas iekļaujoša projektēšana un ilgtspējīga apbūve pilsētās

Kā radīt un projektēt patiesi ilgtspējīgas, zaļas nākotnes pilsētas? Vinijs Māss (Winy Maas), arhitekts, pilsētplānotājs un ainavu dizaineris (MVRD), stāsta par savu darbu, kā arī dalās ar savu skatījumu par mūsu kolektīvās pilsētvides turpmāko attīstību.

HUGSI 2.0 — pasaules zaļās vides apjoma noteikšana

Cik zaļas ir mūsu pasaules pilsētas? Atbildi uz šo svarīgo jautājumu var atrast, izmantojot HUGSI — Husqvarna Urban Green Space Index, kurā apkopo informāciju un analizē datus no 155 pilsētām 60 dažādās valstīs. Ēriks Svons (Erik Swan), digitālās ekosistēmas stratēģis, iepazīstina mūs ar datiem un norāda uz daudzajām priekšrocībām, ko var gūt operatori, uzņēmumu īpašnieki un veselas pilsētas, izmantojot piedāvātos ieskatus.

Datu vākšana un ilgtspējīga zaļās vides pārvaldība

Kopš 2008. gada AGZA — American Green Zone Alliance (Amerikas Zaļās zonas alianse) — ir neatlaidīgi strādājusi, lai uzlabotu Amerikas zaļās telpas pārvaldību. Dibinātājs un izpilddirektors Dens Meibse (Dan Mabe) aicina mūs ienākt AGZA pasaulē, un skaidro, kā viņi strādā, izmantojot izglītības un sertifikācijas programmas, lai dotu iespēju zaļās vides pārvaldniekiem radīt klusākas, ilgtspējīgākas zemas ietekmes zonas.

Oglekļa izmešu ietekme zaļās vides pārvaldībā

Lai pārietu no fosilā kurināmā uz citām ilgtspējīgām iespējām, organizācijai vai pilsētas vadībai ir jāapņemas veikt izmaiņas. Un, lai to izdarītu, ir vajadzīga visaptveroša stratēģija ar konkrētiem atskaites punktiem, kurus ir spējīga izpildīt katra organizācija vai pilsētas administrācija. Jonass Vilarets (Jonas Willaredt), vides un ilgtspējas nodaļas vadītājs uzņēmumā Husqvarna, izklāsta dažus no Husqvarna piedāvātajiem nozīmīgākajiem jauninājumiem un pakalpojumiem, ar mērķi samazināt oglekļa izmešus un palielināt vides pieejamību pilsētas teritorijās.

Husqvarna CEORA

Husqvarna turpina ceļu uz zaļās vides pārvaldības uzlabošanu, izmantojot unikālus jauninājumus. Robotikas izstrādājumu pārvaldības nodaļas direktors Olle Markusons (Olle Markusson) dalās ar pirmajām ziņām par jaunākajiem izstrādājumu jaunievedumiem, kas vērsti uz zaļās zonas pārvaldības vienkāršošanu.

Ilgtspējīga velēnas kopšana kā pakalpojums

Jauni laiki un jaunas prasības prasa jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Ēriks Tinga (Eric Tinga), globālās klientu apkalpošanas un tirgvedības nodaļas direktors, ievieš velēnas kopšanu kā pakalpojumu, kas ir iespaidīgs aprites ekonomikas uzlabojums, lai palielinātu zāliena kopšanas efektivitāti. Izmantojot Husqvarna robotikas pakalpojumu risinājumus un automatizāciju, ir iespējams optimizēt darba resursus. Darbības izraisīto oglekļa emisiju apjomu var samazināt, ievērojami mazinot troksni un izmešus, panākot drošu darbību visām iesaistītajām pusēm.

Ko darīsim turpmāk?

Ir daudz veidu, kā virzīt uz priekšu zaļo telpu pārvaldības nozari. Husqvarna dzīvās pilsētas projekts ir tikko spēris pirmos soļus, un, protams, vēl ir daudz ko apspriest un izvērtēt. Šajā paneļdiskusijā runātāji atbildēja uz jautājumiem un izklāstīja savas idejas un uzskatus par ainavas nākotni.