Endurance blades
 1. Ceļvedis
 2. Ieteicamie produkti
Pamācības un ceļveži

Kā nomainīt Automower® nažus

Kad naži nodilst vai nažu gali sāk izbalēt, ir pienācis laiks robotizētā zāles pļāvēja naži maiņai. Vienmēr izmantojiet Husqvarna oriģinālos nažus un skrūves. Katru reizi, kad maināt nažus nomainiet arī skrūves. Uzmanību: Ja skrūves regulāri netiek mainītas, tās var nodilt un atskrūvēties, radot nažu nokrišanas risku.

Detalizētas norādes nažu maiņai

 1. Pārliecinieties, ka galvenais slēdzis ir izslēgts
 2. Valkājiet aizsargcimdus
 3. Apvērsiet Automower® otrādi
 4. Pagrieziet aizsargplāksni tā, lai tās atveres sakristu ar naža skrūvi.
 5. Noskrūvējiet nazi. Izmantojiet plakangala vai krustiņa skrūvgriezi, vēlams magnētisku, lai atvieglotu skrūves izņemšanu
 6. Atdaliet aizsargplāksni un nažu disku un noņemiet asmeni un skrūvi
 7. Notīriet netīrumus, izmantojot trauku mazgāšanas sūkli un mīkstu mitru drānu
 8. Cieši pievelciet jauno nazi cieši ar jaunu skrūvi. Vienmēr nomainiet skrūvi, kā arī nazi
 9. Pārbaudiet, vai asmeņi rotē brīvi.