Google Home, Automower 435X AWD
Pamācības un ceļveži

Kā kontrolēt Automower®, izmantojot Google asistentu

Ir daudzi veidi, kā runāt ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju, izmantojot Google asistentu. Tālāk ir sniegti daži balss komandu piemēri, kas palīdzēs kontrolēt pļāvējus, kas ir daļa no jūsu Google Home ierīcēm.

Pirmā darbība

Lai kontrolētu Automower® robotizēto zāles pļāvēju ar Google asistentu, tas vispirms ir jāpievieno kā ierīce lietotnei Google Home. Informāciju par to, kā to izdarīt, skatiet šeit: Automower® robotizētā zāles pļāvēja pievienošana lietotnei Google Home.

Informāciju par to, kādas valodas varat izmantot, lai kontrolētu zāles pļāvēju ar Google Home, skatiet šeit: Google asistenta atbalstītās valodas.

Aktivizēt Google asistentu

Google asistents ir gatavs palīdzēt, kad un kur tas ir nepieciešams. Vienkārši izrunājiet “Hey Google” vai “OK Google” un pēc tam izrunājiet kādu no tālāk minētajām komandām, lai kontrolētu zāles pļāvēju.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā aktivizēt Google asistentu, skatiet Balss komandas “Hey Google” izmantošana meklēšanai un darbībām.

Kā izsaukt zāles pļāvēju

Kad dodat komandas zāles pļāvējam, varat izmantot tālāk minētos nosaukumus (piemēram).

 • Automower vai mower (ja jums ir tikai viens zāles pļāvējs lietotnē Google Home).
 • Zāles pļāvēja nosaukums, piemēram, Hawaii kā turpmāk minētajos piemēros. Zāles pļāvēja nosaukums ir norādīts lietotnes Automower® Connect sadaļā My mowers (Mani zāles pļāvējs) > Mower details (Informācija par zāles pļāvējiem). Mēs iesakām izvēlēties pļāvēja nosaukumu, ko var viegli izrunāt. Google asistentam ir vieglāk izrunāt komandu bez pārpratumiem.
 • all Automowers vai all mowers (ja jums ir vairāki zāles pļāvēji lietotnē Google Home).

Komandas

Start/Resume

Palaiž zāles pļāvēju atbilstoši grafikam, piemēram, ja zāles pļāvējs pašlaik ir apturēts vai novietots stāvēšanai. Komanda palaidīs zāles pļāvēju nekavējoties tikai tad, ja zāles pļāvēju ir plānots palaist. Ja zāles pļāvējs ir novietots uzlādes stacijā, tas sāk darbu, kad akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Izmantojot komandu, jums tiks lūgts ievadīt Google PIN kodu. Lai iestatītu Google PIN kodu, atveriet lietotni Automower® Connect, pieskarieties izvēlnes ikonai un atlasiet Account (Konts) > Google pin code (Google PIN kods) un ievadiet četrciparu kodu.

Piemērs.

 • Start Automower
 • Start Hawaii
 • Start all my mowers
 • Resume mower

Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google asistents nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Start for X hours/minutes

Ignorē pašreizējo grafiku un palaiž zāles pļāvēju nekavējoties uz norādīto laika periodu. Ja zāles pļāvējs ir novietots uzlādes stacijā, tas sāk darbu, kad akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Izmantojot komandu, jums tiks lūgts ievadīt Google PIN kodu. Lai iestatītu Google PIN kodu, atveriet lietotni Automower® Connect, pieskarieties izvēlnes ikonai un atlasiet Account (Konts) > Google pin code (Google PIN kods) un ievadiet četrciparu kodu.

Piemērs.

 • Start mower for 45 minutes
 • Start all mowers for 2 hours

Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google asistents nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Stāvēšana

Liek zāles pļāvējam atgriezties uzlādes stacijā un palikt tur pļaušanas sesijas laikā.

Kad sāksies nākamā plānotā pļaušanas sesija (piemēram, nākamajā dienā), komanda Park vairs nav derīga un zāles pļāvējs atsāk zāliena pļaušanu saskaņā ar grafiku.

Piemērs.

 • Park Automower
 • Dock Hawaii
 • Send the lawn mower home
 • Park all my mowers

Pauze

Pauzē zāles pļāvēju vietā, kur tas atrodas, un gaida jauno komandu. Izmantojot pauzes komandu, varat viegli restartēt zāles pļāvēju ar Google asistentu vai lietotni Automower® Connect.

Ja vēlaties pauzēt zāles pļāvēju ilgāk par 25 minūtēm, mēs iesakām novietot zāles pļāvēju stāvēšanai.

Piemērs.

 • Pause Hawaii
 • Stop pļāvējs
 • Stop Automower

Statuss

Sniedz īsu atjauninājumu par to, ko zāles pļāvējs dara tieši tagad.

Piemērs.

 • What is Hawaii doing?
 • Is Automower running?
 • What is the Hawaii battery level?
 • What's my mowers doing?

Citas komandas

Protams, jūs varat norādīt Google asistentam jebkuru standarta frāzi, piemēram, “Please repeat”.

Ko var prasīt Google asistentam