Pamācības un ceļveži

Īsā pamācība par kokgriezumiem ar motorzāģi

Cildenā kokgriezumu ar motorzāģi māksla, kas ātri attīstās, ir tik sena cik antīkā kokgriezumu māksla, kas modernizēta 1950. gados ar pirmajiem motorzāģa māksliniekiem.

Krēsls

Teddy bear
  1. Sākumā izlemiet par krēsla augstumu. To nosaka pēc vietas, kur satiekas abi sākotnējie slīpie griezumi.
  2. Veiciet atbilstošos griezumus 90 grādu leņķī salīdzinājumā ar pirmajiem. Ar to iestata kāju biezumu.
  3. Grieziet taisni lejup visās pusēs, lai noņemtu mizu no kāju koksnes.
  4. Apvērsiet krēslu otrādi un veiciet slīpu iegriezumu, lai iegūtu vēlamo atzveltnes leņķi. Atstājiet pietiekami daudz vietas sēdekļa apakšdaļā.
  5. Pēdējais griezums Novietojiet krēslu uz sāna un grieziet taisni, mērķējiet precīzi pa iepriekšējo griezumu. Līdz ar to viss ir izdarīts!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
1. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
2. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
3. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
4. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
5. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Gatavs!

Grāmatplaukts

Book shelves
  1. Sāciet ar baļķa sazāģēšanu četros garos “pīrāga slāņos”.
  2. Veiciet iegriezumu baļķa vidusdaļā ar tādu pašu metodi, kas tiktu izmantota koka gāšanai. Veiciet vienu taisnu iegriezumu no sāniem un otru nedaudz ieslīpi no augšdaļas uz leju. Apakšējais plaukts tiek veidots ar diviem vienkāršiem iegriezumiem no sāniem, nosakot plaukta dziļumu, un vienu galējo iegriezumu, lai izņemtu iekšējo daļu.
  3. Veiciet pāris ierobežojumu baļķa augšdaļā.
  4. Lietojiet kaltu vai līdzīgu instrumentu, lai izgrebtu atlikušo koksni! Līdz ar to viss ir izdarīts!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
1. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
2. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
3. darbība
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
4. darbība

Šajā rakstā iekļauto saturu nodrošina Husqvarna tikai uzziņai un iedvesmai. To nav paredzēts lietot kā ceļvedi ražošanas procesiem vai citiem komerciāliem nolūkiem. Šajā rakstā iekļautais saturs ir tikai shematisks un nav piemērots kā projektēšanas pamācība, kā arī tajā nav sniegta nekādi padomi par stiprību un izturību. Jūs uzņematies visu risku par šajā rakstā iekļautās informācijas lietojumu. Ne Husqvarna, ne tā filiāles neuzņemas nekādu atbildību par satura kļūdām vai neprecizitātēm vai kādām darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šī dokumenta informāciju. Husqvarna skaidri noraida jebkāda veida tiešas vai netiešās garantijas attiecībā uz nodrošinātā satura precizitāti vai informācijas piemērotību mērķim. Nekādā gadījumā Husqvarna neuzņemas atbildību tiešiem, netiešiem, izrietošajiem vai sodāmiem bojājumiem, kas rodas no šī iedvesmas raksta lietošanas, nespējas to lietot vai saistībā ar to.

Pirms motorzāģa lietošanas noteikti pilnībā izlasiet komplektācijā ietverto norādījumu rokasgrāmatu un vienmēr izmantojiet ieteikto aizsargaprīkojumu.