Pamācības un ceļveži

Apvidus komplekta uzstādīšana 400. sērijas Husqvarna Automower®

Mūsu apvidus komplekts palīdz Automower® apkopt zālienu nelīdzenās un slidenās vietās. Šajā vienkāršajā pamācībā ir aprakstīts, kā robotizētajam zāles pļāvējam viegli uzstādīt apvidus komplektu. Ja jums ir 300. sērijas Automower®, norādījumus skatiet šeit:

Kontrolsaraksts apvidus komplekta uzstādīšanai

  1. Apvērsiet Automower® otrādi
  2. Novietojiet plakangala skrūvgriezi zem riteņa vāciņa un lokiet to uz āru, lai izņemtu to
  3. Izmantojiet uzgriežņatslēgu, lai atbrīvotu uzgriezni
  4. Noņemiet riepu
  5. Ielieciet kvadrātveida uzgriezni plastmasas slotā
  6. Ielieciet suku turētāju vietā un cieši pieskrūvējiet to. Ņemiet vērā, ka kreisajā pusē (L) un labajā pusē (R) ir pa vienam suku turētājam.
  7. Ievietojiet suku otrajā suku turētāju un pievienojiet to, izmantojot galatslēgu.
  8. Ievietojiet apvidus komplekta riteni vietā
  9. Novietojiet paplāksni un uzgriezni vietā un pievelciet to ar uzgriežņu atslēgu
  10. Pievienojiet riteņa pārsegu