Pamācības un ceļveži

Apvidus komplekta uzstādīšana 300. sērijas Husqvarna Automower®

Mūsu apvidus komplekts palīdz Automower® apkopt zālienu nelīdzenās un slidenās vietās. Šajā vienkāršajā pamācībā ir aprakstīts, kā robotizētājam zāles pļāvējam viegli uzstādīt apvidus komplektu. Ja jums ir 400. sērijas Automower®, norādījumus skatiet šeit:

Maiņas uz robotizētā zāles pļāvēja apvidus komplekta riteņiem kontrolsaraksts

 1. Novietojiet plakangala skrūvgriezi zem riteņa vāciņa un lokiet to uz āru, lai izņemtu to
 2. Izmantojiet uzgriežņatslēgu, lai atbrīvotu uzgriezni
 3. Noņemiet riepu un uzstādiet apvidus komplekta riteni
 4. Pirms uzgriežņa uzstādiet paplāksni; pēc tam pievelciet uzgriezni ar galatslēgu
 5. Pievienojiet riteņa pārsegu

Maiņas uz robotizētā zāles pļāvēja apvidus komplekta suku kontrolsaraksts

 1. Atveriet pļaušanas bloka augstuma regulēšanas lūku ar Automower® paneli
 2. Nospiediet divus (2) fiksatorus zem vāka katrā pusē uz iekšu, lai atbrīvotu augšējo pārsegu.
 3. Salokiet augšējo pārsegu, spiežot to uz priekšu no aizmugures beigām ar vienu roku, vienlaikus fiksējot to atvērtu, ar otru roku nospiežot to vidusdaļā uz augšu. Dariet to abās pusēs.
 4. Velciet augšējo pārsegu uz aizmuguri, lai to noņemtu
 5. Ielieciet kvadrātveida uzgriezni plastmasas slotā
 6. Ievietojiet suku slotā
 7. Novietojiet plastmasas turētāju pār suku slotu un bīdiet uzgriezni atverē pāri sukai. Kreisajā un labajā pusē ir dažādi plastmasas turētāji, kas apzīmēti ar L vai R.
 8. Ievietojiet skrūvi atverē un pievelciet to ar galatslēgu
 9. Pievienojiet augšējo pārsegu, vispirms priekšdaļā bīdot to vietā, pēc tam nedaudz atlokiet aizmugurējo daļu, lai ievietotu to aizmugurējās atverēs. Dariet to abās pusēs. Fiksējiet vidusdaļu vietā, ar rokām nospiežot pārsegu uz leju.