Padomi


Darbs ar motorzāģi 1. daļa - Šķērszāģēšana

Zāģējot šķērsām, esiet ļoti uzmanīgs, jo īpaši ja tie ir lieli baļķi. Nepareiza darba tehnika var būt bīstama un kalpot par stumbra palaišanas vai zāģa sliedes iespiešanas cēloni. Vispirms novērtējiet kā un cik lielā mērā stumbrs ir nospriegots. Nepārtraukti vērojiet kā reaģē stumbrs zāģēšanas laikā. Tas var noderēt gadījumā, ja būsiest napareizi novērtējis spriegojumu.

Drošības ievērošana, zāģējot šķērsām

Zāģējot šķērsām baļķus, pievērsiet uzmanību tam, kā jūs stāvat. Stāviet atstatus un sāniski attiecībā pret griezumu, jo baļķis var palēkties uz augšu vai atsviests atpakaļ. Atrodoties uz nogāzes un zāģējot šķērsām, nekad nestāviet nogāzes pusē. Baļķis var sākt velties pirms tas ir nozāģēts un savainot jūs.

Koku šķelšanās novērošana

1.Zāģējiet, izmantojot abpusējā griezuma tehniku, vispirms iezāģējot 1/3 no baļķa caurmēra no tās puses, kas ir pakļauta pārmērīgai spriedzei, vai arī no tās puses, kurā, jūsuprāt, varētu tikt iespiesta sliede. 

2. Pēc tam turpiniet zāģēt abpusējo griezumu no pretējās puses, līdz baļķis ir pārzāģēts.

Šķērszāģēšana

Buferķīlis

Resnu stumbru zāģēšanai var izmantot buferķīli. Pielieciet buferķīli pie stumbra un ar kreiso roku spiediet lejup priekšējo rokturi, bet ar labo roku celiet augšup aizmugurējo rokturi.

Šķērszāģēšana2

Saistītie raksti

 • 560 XP
  Padomi

  Kā iedarbināt motorzāģi

  Iedarbinot motorzāģi, vienmēr ievērojiet visus drošības norādījumus. Nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju, ja nav uzstādīta sliede, ķēde un sajūga pārsegs (ķēdes bremze), citādi sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Pirms iedarbināt zāģi, pārvietojiet to prom no degvielas uzpildes vietas. Novietojiet zāģi un tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Stāviet droši un stabili. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

 • T540 XP - Concept film
  Padomi

  Kā iedarbināt motorzāģi ar augšējo rokturi

  Iedarbinot Husqvarna motorzāģi, vienmēr ievērojiet drošības norādījumus. Ieslēdziet ķēdes bremzi, lai samazinātu traumu gūšanas risku. Nekādā gadījumā neiedarbiniet motorzāģi, ja sliede, ķēde un visi pārsegi nav uzstādīti pareizi, pretējā gadījumā sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Novietojiet zāģi uz cietas virsmas. Stāviet stabili un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

 • Padomi

  Kā strādāt ar motorzāģi ziemas laikā

  Darbs ar motorzāģi ziemā var būt īsts izaicinājums. Pāris ieteikumus, kā ievērot drošību un saglabāt produktivitāti arī tad, kad laukā kļūst auksts.