Automower®14.02.2023

Sekundārās zonas izveide Automower® instalācijā

Automower instalācija ar sekundāro zonu

Ja daļa zāliena ir tuvu pārējam zālienam, bet nav tieši savienota ar to, varat izveidot vienu no zonām sekundārajā zonā. Tas ir noderīgi, piemēram, ja mājas priekša nav savienota ar iekšpagalmu, izmantojot eju, pa kuru pļāvējs var pārvietoties, vai ja vēlaties koplietot Automower® robotizēto zāles pļāvēju ar tuvākajiem kaimiņiem. Izmantojot sekundāro zonu, ir nepieciešama tikai viena instalācija ar vienu uzlādes staciju un vienu robežvadu. Robežvads jānovieto kā viens loks apkārt darba zonai.

Tālāk norādītais attiecas uz sekundārajām zonām.

  • Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona (A).
  • Sekundārā zona (B) nav savienota ar galveno zonu, izmantojot eju.
  • Robežvads jānovieto kā viens loks apkārt darba zonai (A + B).

Ņemiet vērā, ka ieteicamais maksimālais robežvada garums ir 800 m/2600 pēdas (modelim Aspire R4: 300 m/980 pēdas).

Darbība sekundārajā zonā

Lai palaistu pļāvēju sekundārajā zonā, pārvietojiet pļāvēju manuāli uz sekundāro zonu un, palaižot pļāvēju, lietotnē Automower® Connect atlasiet Sākt > Sekundārā zona.

Režīmā Sekundārā zona produkts darbojas norādīto laika periodu vai līdz brīdim, kad tā akumulators ir izlādējies. Tas nesāks meklēt uzlādes staciju. Pēc pļaušanas sekundārajā zonā pļāvējs ir manuāli jāievieto uzlādes stacijā uzlādes veikšanai.

Pirms novietot pļāvēju atpakaļ uzlādes stacijā, iestatiet pļāvēju režīmā Galvenā zona, citādi tas atkal sāks darbību pēc grafika.

AIM tehnoloģija un sekundārā zona

Attiecas tikai uz Automower® modeļiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

AIM tehnoloģijas izveidotajā kartē (Mans zāliens) nav redzama neviena sekundārā zona, un to nevar izmantot, lai sekundārā zonā izveidotu darba zonas vai lieguma zonas. Pat ja sekundārā zona nav ietverta virtuālajā kartē, varat pļaut zonas kā ierasts; pļāvējs seko robežvadam. Joprojām pļāvējs ir manuāli jāpārvieto uz sekundāro zonu.

Zāliena kartēšanas laikā, pēc nepieciešamības varat pārvietot pļāvēju uz sekundāro zonu, nepārtraucot kartēšanas procesu.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?