Automower®01.01.2023

Robežvada izvietošana Automower® instalācijā

Robežvads tiek uzstādīts gar zāliena malām, lai noteiktu pļaušanas zonu un robotizētais zāles pļāvējs varētu orientēties platībā. Ierīces sensori sajūt, kad robotizētais zāles pļāvējs tuvojas robežvadam, un ierīce izvēlas citu kustības virzienu.

Plānošana un sagatavošanās

Automower uzstādīšanas shēma

Noteikti rūpīgi izplānojiet Automower® uzstādīšanu. Mēs iesakām izveidot darba zonas skici, kas ietver visus šķēršļus un traucēkļus dārzā. Tādējādi jums būs vieglāk atrast ideālo uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada novietošanas pozīciju.

Gūstiet iedvesmu no mūsu uzstādīšanas piemēriem par to, kā plānot Automower® uzstādīšanu.

Izpētiet, kur novietot uzlādes staciju teritorijā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kur ieteicams novietot uzlādes staciju.

Tāpat iepriekš izplānojiet vietu, kur virzošo vadu pievienosiet pie robežvada, un, ieklājot robežvadu, šajā vietā atstājiet 10 cm/5 collu cilpu. Tādējādi būs daudz vieglāk izveidot virzošā vada un robežvada savienojumu.

Iesakām pirms vada ieklāšanas nopļaut zālienu, lai zāle nepaceltu vadu.

Vada uzstādīšana

Sāciet un pabeidziet robežvada uzstādīšanu aiz uzlādes stacijas. Atstājiet 50 cm/2 pēdas vada, lai izveidotu savienojumu ar uzlādes staciju.

Izvietojiet robežvadu vadu visapkārt darba zonai.

Pa ceļam uz uzlādes staciju robežvadu var novietot pilnībā ārpus uzlādes stacijas (sk. 1. opciju attēlā tālāk). Ja ir nepieciešams daļēji novietot uzlādes staciju ārpus darba zonas, vadu var arī novietot zem uzlādes stacijas plāksnes (sk. 2. opciju attēlā tālāk). Tomēr ārpus darba zonas nedrīkst novietot lielāko daļu uzlādes stacijas, jo pretējā gadījumā robotizētajam zāles pļāvējam būs grūti atrast uzlādes staciju (skat. attēlu).

Kā uzstādīt robežvadu pie uzlādes stacijas

Nenovietojiet vadu asos leņķos (virs 45°).

Pārliecinieties, ka vads ir novietots pareizā attālumā no šķēršļiem un pēc nepieciešamības izveidojiet salas, ejas un sekundārās zonas.

Lai nostiprinātu vadu pie zemes, varat izmantot mietiņus vai vadu ierakt:

 • Ja nostiprināt vadu pie zemes ar mietiņiem, pēc dažiem mēnešiem tas būs pilnībā ieaudzis zālē. Mietiņus var ievietot līdzenās zāliena zonās aptuveni 70 cm/2,5 pēdu attālumā. Pārliecinieties, vai vads ir cieši nostiprināts pie zemes, lai novērstu pļāvēja iestrēgšanu. Ja nelīdzena zāliena dēļ vads paceļas gaisā, ir jāizmanto papildu mietiņi; pretējā gadījumā pastāv risks, ka zāles pļāvējs pārgriezīs vadu.
 • Ja izlemjat vadu ierakt, varat ar lāpstu izveidot zālienā iegriezumu. Ievietojiet robežvadu vai virzošo vadu zemē 1–20 cm/0,4–8 collu dziļumā. Tas ir ieteicams, ja zāliens ir nelīdzens vai tad, ja vēlaties noslēpt vadu.

Kad robežvads ir ieklāts ap visu darba zonu, pievienojiet abus robežvada galus uzlādes stacijai.

Attālums no robežvada līdz šķēršļiem

Tā kā zāles pļāvējs vienmēr pārbrauc pāri vadam un tikai tad apstājas, vads jānovieto dažādos attālumos atkarībā no šķēršļiem. Lai nodrošinātu, ka vads tiek novietots pareizajā attālumā no šķēršļa, izmantojiet komplektā ietverto Automower® lineālu. Uz tā ir uzdrukāti trīs attālumi: īss, vidējs un garš. Precīzie attālumi dažādiem modeļiem atšķiras. Precīzus attālumus savam modelim skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Vispārīgi ieteikumi

 • Novietojiet robežvadu 35 cm/14 collu attālumā no šķēršļa, kas ir augstāks par 5 cm/2 collām.
 • Novietojiet robežvadu 30 cm/12 collu attālumā no šķēršļa, kas ir 1–5 cm/0,4–2 collas augsts.
 • Novietojiet robežvadu 10 cm/4 collu attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm/0,4 collām.
 • Cietu priekšmetu, piemēram, žogu un sienu, priekšā ir jāizmanto lielākais attālums; pretējā gadījumā zāles pļāvējs katrā pagriešanās laikā saduras ar cieto priekšmetu.
 • Pie puķu dobēm un mīkstākiem krūmiem, kur nepastāv sadursmes risks, pietiek ar vidējo attālumu. Ja attālums ir mazāks, zāles pļāvējs var pārvietoties pāri malai un iestrēgt. Izmantojot lielāko attālumu, pļāvējs pie malas var atstāt nenopļautu zāli.
 • Pie bruģētiem celiņiem, kuri ir zāliena līmenī, iesakām izmantot īsāko attālumu uz lineāla. Zāles pļāvējs izmanto celiņa daļu, lai apgrieztos, neatstājot nenopļautu zāli.
 • Izmantojiet vidējo attālumu uz grants celiņiem, kur pastāv risks, ka zāles pļāvējs var iestrēgt.
 • Celiņiem ar cietu virsmu zāles pļāvējs var vienkārši braukt pāri.
 • Apkārt peldbaseiniem vai dīķiem drošības iemeslu dēļ jābūt barjerai, kuras augstums ir vismaz 15 cm/6 collas.

Šie attālumi ir uzskatāmi par ieteikumiem. Lai optimizētu pļaušanas rezultātus, varat pielāgot robežvadu, līdzko izprotat, kā zāles pļāvējs pļauj zālienu.

Salas

Ja zālienā ir zonas, kur nevēlaties, lai zāles pļāvējs iebrauktu, piemēram, puķudobes vai akmensdārzi, ar robežvadu ir nepieciešams izveidot tā saucamās salas.

Uzziniet vairāk par salām

Ejas

Ejas tiek veidotas, lai savienotu divas darba zonas daļas, starp kurām zāles pļāvējs var virzīties. Ja cauri ejai tiek uzstādīts virzošais vads, minimālajam attālumam starp robežvadiem ir jābūt 60 cm/24 collas. Ja darba zonā ir eja, kurā nav ieklāts virzošais vads, minimālajam attālumam starp robežvadiem jābūt 2 m/6,5 pēdas.

Uzziniet vairāk par ejām

Sekundārās zonas

Izveidojiet sekundāro zonu, ja darba zonā ir divas zonas, kas nav savienotas ar eju. Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona.

Uzziniet vairāk par sekundārajām zonām

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?