Automower®15.12.2022

Pļāvēja, novietošanās uzlādes stacijā, pārbaude pēc robežvada un virzošā vada uzstādīšanas

Lai atrastu uzlādes staciju, robotizētais zāles pļāvējs vienmēr sāk ar uzlādes stacijas signāla meklēšanu. Pēc noteikta laika tas sāk meklēt virzošo vadu un robežvadu, lai atrastu uzlādes staciju.

Pēc Automower® robotizētā zāles pļāvēja robežvada un virzošā vada uzstādīšanas pārbaudiet, vai pļāvējs visu ceļu līdz uzlādes stacijai var sekot robežvadam vai virzošajam vadam un viegli novietoties stacijā.

Robežvada pārbaude — novietošanās stacijā

Kad pabeidzat uzstādīt robežvadu, iesakām pārbaudīt, vai Automower® robotizētais zāles pļāvējs var sekot robežvadam visu ceļu līdz uzlādes stacijai un viegli novietoties stacijā. Pārbaude ir jāveic pulksteņrādītāju kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (pārbaude pa labi / pārbaude pa kreisi).

 1. Novietojiet robotizēto zāles pļāvēju aptuveni 3 m/10 pēdu attālumā no robežvada tā, lai pļāvējs būtu vērsts pret vadu.
 2. Lai veiktu pārbaudi, izmantojot lietotni Automower® Connect, izveidojiet Bluetooth savienojumu un atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Pārbaude: robežvada instalācija.
  Lai izpildītu pārbaudi, izmantojot pļāvēja displeju, atlasiet Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju un navigējiet uz robežvada pārbaudes opciju. Kā noteikt modeļu atšķirības? Precīzu izvēlnes ceļu atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā. Piemērs. Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Robežvads > Vairāk > Pārbaude pa labi / pārbaude pa kreisi.
 3. Nospiediet pogu START un aizveriet vāku (ja attiecināms uz jūsu modeli).
 4. Pārbaudiet, vai produkts virzās gar robežvadu virzienā uz uzlādes staciju.
 5. Pārbaudiet, vai produkts novietojas uzlādes stacijā.

Ja produkts nenovietojas uzlādes stacijā, pārbaudiet, vai uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads ir uzstādīts atbilstoši norādījumiem. Pārbaudiet arī to, vai visi šķēršļi vada tuvumā ir izolēti. Ja tas nepalīdz, mainiet uzlādes stacijas vai robežvada pozīciju.

Virzošā vada pārbaude — novietošanās stacijā

Kad pabeidzat uzstādīt virzošo vadu, iesakām pārbaudīt, vai Automower® robotizētais zāles pļāvējs var sekot virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai un viegli novietoties stacijā. Ja ir uzstādīts vairāk nekā viens virzošais vads, tests ir jāveic visiem virzošajiem vadiem.

 1. Novietojiet robotizēto zāles pļāvēju aptuveni 3 m/10 pēdu attālumā no virzošā vada tā, lai pļāvējs būtu vērsts pret vadu.
 2. Lai veiktu pārbaudi, izmantojot lietotni Automower® Connect, izveidojiet Bluetooth savienojumu un atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Pārbaude: virzošā vada X instalācija.
  Lai izpildītu pārbaudi, izmantojot pļāvēja displeju, atlasiet Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju un naviģējiet uz virzošā vada pārbaudes opciju. Kā noteikt modeļu atšķirības? Precīzu izvēlnes ceļu atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā. Piemērs. Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Virzošais vads > Vairāk > Pārbaudīt virzošo vadu.
 3. Nospiediet pogu START un aizveriet vāku (ja attiecināms uz jūsu modeli).
 4. Pārbaudiet, vai produkts seko virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai.
 5. Pārbaudiet, vai produkts novietojas uzlādes stacijā.

Pārbaude tiek apstiprināta tikai tad, ja pļāvējs spēj sekot virzošajam vadam visu attālumu līdz uzlādes stacijai un novietojas ar pirmo mēģinājumu. Ja robotizētais zāles pļāvējs nespēj novietoties ar pirmo mēģinājumu, tas automātiski mēģina vēlreiz.

Ja produkts nenovietojas uzlādes stacijā, pārbaudiet, vai uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads ir uzstādīts atbilstoši norādījumiem. Pārbaudiet arī to, vai šķēršļi vada tuvumā ir izolēti un vai virzošais vads stāvā slīpumā ir novietots leņķī. Ja tas nepalīdz, mainiet uzlādes stacijas vai virzošā vada pozīciju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?