Automower®15.12.2022

Kas ir EKO režīms? Kad to izmantot?

EKO režīms ir Automower® iestatījums, kas izslēdz perimetra loka, virzošā vada un uzlādes stacijas signālu, kad Automower® robotizētais zāles pļāvējs atrodas uzlādes stacijā.

EKO režīms tiek izmantots, lai taupītu enerģiju un izvairītos no citu iekārtu, piemēram, dzirdes aparātu vai garāžas durvju, savstarpējiem traucējumiem.

Kā darbojas EKO režīms?

Tālāk norādītais ir attiecināms, kad ir iespējots EKO režīms.

  • Uzlādes stacijas LED indikators mirgo zaļā krāsā, norādot, ka EKO režīms ir aktīvs.
  • Perimetra loka, virzošā vada un uzlādes stacijas signāls ir izslēgts, kad izstrādājums atrodas uzlādes stacijā.
  • Kad pļāvējam ir plānota darbība, signāls tiek automātiski ieslēgts.
  • Kad pļāvējs ir novietots stāvēšanai, signāls tiek automātiski izslēgts.
  • Lai manuāli iedarbinātu pļāvēju darba zonā, pirms tā izņemšanas no uzlādes stacijas nospiediet pogu STOP.
  • Ja pirms pļāvēja izņemšanas no uzlādes stacijas nenospiežat pogu STOP, pļāvēju nevar palaist darba zonā. Šī ir normāla reakcija, kad ir aktīvs EKO režīms.
  • Ja darbības laikā tiek izlādēts pļāvēja akumulators un tas manuāli tiek novietots uzlādes stacijā, loka vada signāls netiek automātiski izslēgts.

EKO režīma iestatīšana pļāvēja displejā

Atveriet Iestatījumi > EKO režīms un nospiediet pogu Labi, lai iespējotu vai atspējotu EKO režīmu.

EKO režīma iestatīšana lietotnē Automower® Connect

Atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Darbība un izmantojiet slīdni, lai iespējotu vai atspējotu EKO režīmu.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?