Automower®15.12.2022

Kāpēc mans Automower® robotizētais zāles pļāvējs negaidīti nopļauj tikai pusi vai daļas no mana zāliena?

Pastāv daži iemesli, kāpēc Automower® robotizētais zāles pļāvējs var negaidīti sākt pļaut zāli vienā jūsu zāliena daļā vai arī pilnībā izlaist daļas. Lai veiktu traucējummeklēšanu, pārbaudiet turpmāk norādīto.

Uzlādes stacijas savienojumi

Problēma var rasties tad, ja virzošais vads ir savienots ar uzlādes stacijas AR vai AL tapu (nevis G1/G2/G3). Piemēram, ja virzošais vads 1 ir savienots ar AL kontaktu, nevis ar G1 tapu, signāls tiks uztverts kā robežvada signāla daļa. Tādējādi robotizētais zāles pļāvējs varēs nopļaut zāli tikai tajā vietu, kas atrodas cilpas iekšpusē, kuru veido ar virzošo vadu 1, un robežvada daļu, kas iziet no AR savienotāja. Pārējā zona, kas atrodas instalācijas iekšpusē, netiks nopļauta.

Lai to novērstu, pārbaudiet, vai savienotāji ir pareizi pievienoti uzlādes stacijas kontaktiem.

Kā pievienot robežvadu un virzošos vadus uzlādes stacijai

Zāliena pārklājuma iestatījumi

Problēma var rasties tad, ja zāliena pārklājuma iestatījumi neatbilst instalācijas vajadzībām. Pārbaudiet, vai zāliena pārklājuma iestatījumi ir pareizi.

Lietotnē Automower® Connect: Atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Zālāja pārklājums.

Zāles pļāvēja displejā: Pārejiet uz sadaļu Uzstādīšana > Zālāja pārklājums.

Darba zonas un grafiki — AIM tehnoloģija

Attiecas tikai uz robotizētajiem zāles pļāvējiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

Problēma var rasties tad, ja lietotnē Automower® Connect esat atspējojis sadaļas Mans zāliens grafiku. Tad pļāvējs nopļaus tikai tās jūsu zāliena daļas, kuras ietver ieplānotā darba zona. Ja kāda jūsu zāliena daļa ietver darba zonu bez grafika vai darba zona nav ietverta vispār, šī zāliena daļa netiks nopļauta.

Ja atspējojāt sadaļu Mans zāliens, noteikti izveidojiet darba zonas, kas ietver visu zālienu, un pēc vajadzības izveidojiet grafikus katrai darba zonai.

Lieguma zonas — AIM tehnoloģija

Attiecas tikai uz robotizētajiem zāles pļāvējiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

Problēma var rasties tad, ja esat izveidojuši lieguma zonu, izmantojot lietotni Automower® Connect. Robotizētais zāles pļāvējs nevarēs piekļūt šai vietai.

Pārbaudiet lieguma zonas un noņemiet nevēlamās.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?