Automower®14.02.2023

Kā veikt Automower® robotizētā zāles pļāvēja pamata iestatījumu maiņu un kalibrēšanu

Pirms Automower® robotizētā zāles pļāvēja lietošanas tā izvēlnē ir jāizpilda secīgas palaišanas darbības, kā arī automātiski jākalibrē virzošā vada signāls.

Pamata iestatījumi un kalibrēšana

  1. Novietojiet robotizēto pļāvēju uzlādes stacijā.*
  2. Ieslēdziet ierīci.
  3. Izvēlieties valodu, valsti, datumu, laiku, ja nepieciešams, un iestatiet PIN kodu. Dažiem modeļiem pirms personiskā PIN koda iestatīšanas ir nepieciešams rūpnīcā iestatītais PIN kods. 0000 nevar izmantot kā PIN kodu.
  4. Ieslēdziet ierīci, lai uzsāktu virzošo vadu kalibrēšanu. Kalibrēšana notiek automātiski.

Ierīce attālinās no uzlādes stacijas un apstājas, kamēr tas kalibrē produkta iestatījumus. Kad kalibrēšana ir pabeigta, robotizētais pļāvējs uzsāk pļaušanu.

*Ja izlaidīsiet šo soli, ierīcei radīs jaunu loka signālu un veiks kalibrēšanu, pirmoreiz atstājot uzlādes staciju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?