Automower®15.12.2022

Kā runāt ar Google Assistant, lai kontrolētu Automower® robotizēto zāles pļāvēju

Ir daudzi veidi, kā runāt ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju, izmantojot Google Assistant. Tālāk ir sniegti daži balss komandu piemēri, kas palīdzēs kontrolēt pļāvējus, kas ir daļa no jūsu Google Home ierīcēm.

Lai kontrolētu Automower® robotizēto zāles pļāvēju ar Google Assistant, tas vispirms ir jāpievieno kā ierīce lietotnei Google Home. Informāciju par to, kā to paveikt, skatiet šeit: Automower® robotizētā zāles pļāvēja pievienošana lietotnei Google Home.

Informāciju par to, kādas valodas varat izmantot, lai kontrolētu zāles pļāvēju ar Google Home, skatiet šeit: Google Assistant atbalstītās valodas.

Google Assistant aktivizēšana

Google Assistant ir gatavs palīdzēt, kad un kur tas ir nepieciešams. Vienkārši sakiet Hey Google (Hei, Google) vai OK Google (Labi, Google) un pēc tam sakiet kādu no tālāk norādītajām komandām, lai kontrolētu zāles pļāvēju.

Papildinformāciju par Google Assistant aktivizēšanu skatiet šeit: “Hey Google” balss meklēšana un darbības

Kā nosaukt zāles pļāvēju

Kad dodat komandas zāles pļāvējam, varat to nosaukt, piemēram, kā norādīts tālāk.

 • Automower vai mower (zāles pļāvējs) (ja lietotnē Google Home ir norādīts tikai viens zāles pļāvējs).
 • Zāles pļāvēja nosaukums, piemēram, Hawaii, kā piemēros tālāk. Zāles pļāvēja nosaukums ir norādīts lietotnes Automower® Connect sadaļā Mani zāles pļāvēji > Informācija par zāles pļāvējiem. Ieteicams izvēlēties zāles pļāvēja nosaukumu, ko var viegli izrunāt. Tad Google Assistant varēs vieglāk uztvert komandu bez pārpratumiem.
 • All Automowers (Visi Automower) vai all mowers (visi zāles pļāvēji) (ja lietotnē Google Home ir norādīti vairāki zāles pļāvēji).

Komandas

Sākt

Ar šo komandu zāles pļāvējs tiek iedarbināts uz 12 stundām, ignorējot grafiku, ar nosacījumu, ka zāles pļāvējs ir pietiekami uzlādēts. Pēc 12 stundām zāles pļāvējs turpina darbu saskaņā ar grafiku.

Izmantojot komandu, jums tiks lūgts ievadīt Google PIN kodu. Lai iestatītu Google PIN kodu, atveriet lietotni Automower® Connect, pieskarieties izvēlnes ikonai, atlasiet Konts > Google PIN kods un ievadiet četru ciparu kodu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Google PIN kodu, skatiet šeit: Google PIN koda iestatīšana lietotnē Automower® Connect.

Piemērs.

 • Start Automower (Sākt Automower)
 • Start Hawaii (Sākt Hawaii)
 • Start all my mowers (Sākt visus manus zāles pļāvējus)

Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google Assistant nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Atsākt

Atsāk zāles pļāvēja darbību atbilstoši grafikam, piemēram, ja zāles pļāvējs pašlaik ir apturēts vai novietots stāvēšanai. Komanda palaidīs zāles pļāvēju nekavējoties tikai tad, ja zāles pļāvēju ir plānots palaist. Ja notiek zāles pļāvēja uzlāde, tas sāk darbu, kad akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Izmantojot komandu, jums tiks lūgts ievadīt Google PIN kodu. Lai iestatītu Google PIN kodu, atveriet lietotni Automower® Connect, pieskarieties izvēlnes ikonai, atlasiet Konts > Google PIN kods un ievadiet četru ciparu kodu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Google PIN kodu, skatiet šeit: Google PIN koda iestatīšana lietotnē Automower® Connect.

 • Resume mower (Atsākt zāles pļāvēju)

Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google Assistant nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Novietot stāvēšanai

Liek zāles pļāvējam atgriezties uzlādes stacijā un palikt tur šīs pļaušanas sesijas laikā.

Kad sāksies nākamā plānotā pļaušanas sesija (piemēram, nākamajā dienā), komanda Park (Novietot stāvēšanai) vairs nav derīga un zāles pļāvējs atsāk zāliena pļaušanu saskaņā ar grafiku.

Piemērs.

 • Park Automower (Novietot Automower stāvēšanai)
 • Dock Hawaii (Dokot Hawaii)
 • Send the lawn mower home (Nosūtīt zāles pļāvēju uz mājām)
 • Park all my mowers (Novietot stāvēšanai visus manus zāles pļāvējus)

Pauze

Pauzē zāles pļāvēju vietā, kur tas atrodas, līdz tiek dota jauna komanda. Izmantojot pauzes komandu, varat viegli restartēt zāles pļāvēju ar Google Assistant vai lietotni Automower® Connect.

Ja vēlaties pauzēt zāles pļāvēju ilgāk par 25 minūtēm, mēs iesakām novietot zāles pļāvēju stāvēšanai.

Piemērs.

 • Pause Hawaii (Pauzēt Hawaii)
 • Stop mower (Apturēt zāles pļāvēju)
 • Stop Automower (Apturēt Automower)

Statuss

Sniedz īsu informāciju par to, ko zāles pļāvējs dara tieši tagad.

Piemērs.

 • Is Automower running? (Vai Automower darbojas?)
 • What is the Hawaii battery level? (Kāds ir Hawaii akumulatora uzlādes līmenis?)

Citas komandas

Protams, varat teikt lietotnei Google Assistant jebkuru standarta frāzi, piemēram, “Please repeat” (Atkārtot).

Lietotnei Google Assistant uzdodamie jautājumi

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?