Automower®17.02.2023

Kā rīkoties ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju pērkona negaisa laikā

Lai mazinātu Automower® robotizētā zāles pļāvēja un tā uzlādes stacijas elektrisko detaļu bojājumu risku (ja pastāv pērkona negaisa draudi), ieteicams atvienot visus savienojumus ar uzlādes staciju (barošanu, robežvadu un virzošos vadus). Ja pērkona negaisa draudi vairs nepastāv, pievienojiet visus vadus atkārtoti. Svarīgi, lai katrs vads tiktu pievienots pareizi.

Vadu atvienošana katram modelim veicama citādi. Informāciju par Automower® NERA modeļiem skatiet šeit. Attiecībā uz citiem modeļiem izpildiet zemāk sniegtos norādījumus.

 1. Sasveriet uzlādes stacijas pārsegu.
 2. Atvienojiet barošanas savienotāju.
 3. Pārbaudiet, vai kabeļi ir marķēti, lai atvieglotu atkārtotu savienojuma izveidi. Uzlādes stacijas savienojumi ir marķēti ar AR, AL un G1 (papildus ar G2 un G3, ja modelis spēj izmantot vairākus virzošos vadus).
  Atvienojiet visus savienojumus ar uzlādes staciju.
 4. Atvienojiet visus vadus.
 5. Lai uzlādes stacijas savienojumus aizsargātu pret lietu, aizveriet uzlādes stacijas pārsegu.

Automower® NERA modeļiem

 1. Sasveriet uzlādes stacijas augšdaļu un atveriet lūku.
 2. Atvienojiet barošanas savienotāju.
 3. Atvienojiet loka vada savienotāju robežvadiem.
 4. Aizveriet lūku un sasveriet uzlādes stacijas augšdaļu atpakaļ sākotnējā stāvoklī.

EPOS™ atsauces stacija

Lai mazinātu elektrisko komponentu bojājumu risku atsauces stacijā, ieteicams atvienot barošanas bloku no atsauces stacijas, ja ir sagaidāms pērkona negaiss.

Kad vairs nedraud pērkona negaiss, atkal pievienojiet barošanas bloku.

Ja tuvumā ir zibensnovedēja stienis, pārliecinieties, ka atsauces stacija nav uzstādīta augstāk par zibensnovedēja stieni.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?