Automower®15.12.2022

Kā izveidot eju uzstādot Automower® 

Koridors, uzstādot Automower®, ir šaura darba zonas daļa ar norobežojošo vadu abās pusēs, kas savieno divas darba zonas. Robotizētais zāles pļāvējs pa šo eju var nokļūt citā darba zonā.

Visiem Automower® modeļiem* ir automātiska eju izbraukšanas funkcija, kas palīdz robotizētajam zāles pļāvējam pārvietoties pa šaurām ejām un samazina rišu iebraukšanu zālienā.

* Izņemot Automower® 105.

Automower virzās pa eju

Kā ejā ieklāt norobežojošo un virzošo vadu

Ja norobežojošais vads tiek ieklāts koridorā vai ejā bez virzošā vada, tad minimālajam attālumam starp norobežojošajiem vadiem jābūt vismaz 2 metriem. Ja tiek izmantots virzošais vads, lai izvestu pļāvēju caur šādu eju, tad minimālais ieteicamais platums starp norobežojošajiem vadiem ir 60 cm.**

Ieklājot virzošo vadu cauri ejai, pārliecinieties, ka attālums starp virzošo vadu un norobežojošo vadu ir vismaz 30 cm/12 collas, kā redzams attēlā.

Automower attālumi ejās

Pļāvējs vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada, raugoties virzienā uz Uzlādes staciju. Ieteicams, lai pa kreisi no virzošā vada būtu pēc iespējas vairāk brīvas vietas.

Ja robotizētais zāles pļāvējs iestrēgst, sekojot norobežojošajam vai virzošajam vadam pa eju, izmēģiniet koridora platuma pielāgošana.

** Pļāvējus 435X AWD un 535 AWD ieteicams darbināt vismaz 2 m/60 cm platās ejās, lai panāktu labu pļāvumu.

Sistemātiska eju izpļaušana

Daži Automower® modeļi nodrošina sistemātisku eju izpļaušanu. Šī funkcija uzlabo pļaušanas rezultātu šaurās ejās, jo zāles pļāvējs šaurās ejās automātiski pārslēdzas no nejauša pļaušanas principa uz sistemātisko režīmu. Lai izmantotu šo funkciju, jāuzstāda virzošais vads.

Robotizētais zāles pļāvējs seko virzošajam vadam līdz ejai un sāk sistemātiski pļaut iestatītajā attālumā no uzlādes stacijas. Sasniedzot ejas galu, tas sāk pļaut kā parasti. Ja eja beidzas ar strupceļu, zāles pļāvējs apgriežas un dodas atpakaļ, virzoties pa šauro eju.

Automower sistemātiska eju izpļaušana

Sistemātiskās eju izpļaušanas iestatīšana

Sāciet, izmērot attālumu gar virzošo vadu no uzlādes stacijas līdz šaurās ejas sākumam (iekšpusē). Tad veiciet iestatījumus, izmantojot Automower® Connect lietotni vai zāles pļāvēja displeju.

Automower® Connect lietotnē:

  1. Atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Zāliena pārklājums.
  2. Aktivizējiet opciju Sistemātiska eju izpļaušana.
  3. Iestatiet izmērīto attālumu.
  4. Iestatiet, cik bieži vēlaties, lai zāles pļāvējs izmantotu sistemātisko eju izpļaušanu.

Zāles pļāvēja displejā:

  1. Atveriet Uzstādīšana > Zāliena pārklājums > Zona 1–3 > atlasiet zonu.
  2. Atlasiet Cik tālu? un iestatiet izmērīto attālumu.
  3. Atlasiet Cik bieži? un iestatiet, cik bieži vēlaties, lai zāles pļāvējs izmantotu sistemātisko eju izpļaušanu.
  4. Atveriet Uzstādīšana > Zāliena pārklājums > Vairāk.
  5. Aktivizējiet opciju Sistemātiska eju izpļaušana.

Biežums (%) ir noteikts kā proporcionāls lielums no kopējā reižu skaita, kad zāles pļāvējs izbrauc no uzlādes stacijas. Visos citos gadījumos robotizētais zāles pļāvējs sāk pļaut pie uzlādes stacijas. Iesakām sistemātiskajai eju izpļaušanai iestatīt zemu procentuālo vērtību, lai neļautu ejā pārāk lielu zāliena noslodzi.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?