Digitālās servisa grāmatas izmantošana lietotnē Husqvarna Connect

Husqvarna Connect digitālā servisa grāmata palīdz sekot līdzi tam, kāda veida pakalpojums ir nodrošināts produktam un kad tas ir darīts.

Lai pievienotu informāciju digitālajai servisa grāmatai, izpildiet tālāk minētās darbības.
Jauna servisa ieraksta pievienošana servisa grāmatai

Atveriet lietotni Husqvarna Connect un izvēlieties produktu.

Atlasiet cilni Support (Atbalsts).

Atlasiet Service book (Servisa grāmata).

Pieskarieties pluszīmei, lai pievienotu jaunu servisa ierakstu.

Ievadiet informāciju par servisu un pieskarieties Save (Saglabāt).

Piezīme. Ja produkts ir savienots, izmantojot Bluetooth, dzinēja darba stundas tiks pievienotas automātiski.
Servisa ieraksta rediģēšana servisa grāmatā

Atveriet lietotni Husqvarna Connect un izvēlieties produktu.

Atlasiet cilni Support (Atbalsts).

Atlasiet Service book (Servisa grāmata).

Pieskarieties rediģējamajam servisa ierakstam.

Augšējā labajā stūrī pieskarieties pildspalvai.

Rediģējiet servisa informāciju un pieskarieties vienumam Save (Saglabāt).Servisa ieraksta dzēšana no servisa grāmatas

Atveriet lietotni Husqvarna Connect un izvēlieties produktu.

Atlasiet cilni Support (Atbalsts).

Atlasiet Service book (Servisa grāmata).

Pavelciet pa kreisi uz noņemamā servisa ieraksta un pieskarieties dzēšanas ikonai.Kas var redzēt, ko es rakstu servisa grāmatā?

Informācija, ko pievienojat servisa grāmatai, ir savienota ar produktu, nevis īpašnieku.

Ja pārdodat produktu un jaunais īpašnieks pievieno produktu savam Husqvarna Connect kontā, jaunais īpašnieks varēs skatīt informāciju, ko esat pievienojis servisa grāmatā.

Piezīme. Šobrīd izplatītājam nav piekļuves informācijai servisa grāmatā.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
apkopeHusqvarna Connect
Vai nepieciešama papildu palīdzība?