Degvielas uzpilde zāles pļāvējā

Pirms zāles pļāvēja iedarbināšanas pārliecinieties, vai produktā ir degviela.

Degvielas īpašības

  • Pārliecinieties, vai degviela ir svaiga.
  • Konkrētajam zāles pļāvējam izmantojiet pareizā veida degvielu; šī informācija ir atrodama lietotāja rokasgrāmatā.

Degvielas uzpilde

UZMANĪBU! Neizmantojiet degvielu, kuras oktānskaitlis ir mazāks par 90 RON (87 AKI). Pretējā gadījumā produktam var rasties bojājumi.

BRĪDINĀJUMS! Pirms degvielas uzpildes produktā pārliecinieties, vai produkts ir atdzisis.

  1. Lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu, lai samazinātu spiedienu.
  2. Lēni uzpildiet ar degvielas kannu. Izmantojiet piltuvi vai speciālu tvertni. Ja esat izšļakstījis degvielu, notīriet to ar drānu un ļaujiet atlikušajai degvielai nožūt.
  3. Notīriet zonu ap degvielas tvertnes vāciņu.
  4. Pilnībā aizskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu. Ja degvielas tvertnes vāciņš nav aizgriezts, pastāv aizdegšanās risks.
  5. Pirms iedarbināšanas pārvietojiet produktu vismaz 3 m (10 pēdu) attālumā no vietas, kur veicāt tvertnes uzpildi.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?