Automower®15.12.2022

Automower® uzstādīšanas piemēri

Noteikti rūpīgi ieplānojiet Automower® uzstādīšanu. Mēs iesakām izveidot darba zonas skici, kas ietver visus šķēršļus un traucēkļus dārzā. Tādējādi jums būs vieglāk atrast ideālo novietojumu uzlādes stacijai, robežvadam un virzošajam vadam.

Tālāk ir sniegti daži piemēri, kurus esam apkopojuši un kuri var būt noderīgi Automower® uzstādīšanā.

Mazs, līdzens un atvērts zāliens

Attēlā tālāk ir maza, līdzena un atvērta zāliena piemērs ar tikai vienu tā saucamo salu (šķērslis, ap kuru novietots robežvads). Uzstādīšanai izmanto virzošo vadu, kas virza pļāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju, kad ir laiks veikt uzlādi.

Automower® uzstādīšana, mazs, līdzens un atvērts zāliens

Vidēja izmēra zāliens ar dažiem šķēršļiem

Attēlā tālāk redzams vidēja izmēra, nedaudz sarežģīts zāliens ar divām salām (šķēršļi norobežoti ar robežvadu), šauru eju, attālām darbības zonām un slīpumu. Uzstādīšanā izmanto divus virzošos vadus, kas palīdz pļāvējam atrast ceļu atpakaļ uz uzlādes staciju, kad nepieciešams veikt uzlādi, un virza pļāvēju pa šaurām ejām un uz attālām darbības zonām.

Automower uzstādīšana, vidējas sarežģītības zāliens

Sarežģīts zāliens ar daudziem šķēršļiem

Attēlā tālāk ir redzams sarežģīts zāliens ar vairākām salām (šķēršļi norobežoti ar robežvadu), šaurām ejām, attālām darbības zonām, slīpumu un sekundāro zonu. Uzstādīšanā izmanto divus virzošos vadus, kas palīdz pļāvējam atrast ceļu atpakaļ uz uzlādes staciju, kad nepieciešams veikt uzlādi, un virza pļāvēju pa šaurām ejām un uz attālām darbības zonām.

Lai pļāvējs varētu darboties otrajā zonā, pārvietojiet to uz šo vietu un pēc tam, kad palaižat pļāvēju, atlasiet Sekundārā zona. Sekundārajā zonā zāles pļāvējs darbosies norādīto laika periodu vai līdz brīdim, kad tā akumulators būs izlādējies. Tas nesāks meklēt uzlādes staciju.

Automower® uzstādīšana, sarežģīts zāliens

Uzzināt vairāk

Robežvada uzstādīšana

Virzošā vada uzstādīšana

Salas izveide

Kalni un slīpumi

Sekundārā zona

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?