Motorzāģi01.12.2022

Aizdedzes sveces tīrīšana un nomaiņa

Aizdedzes sveces apkope

  1. Lai piekļūtu aizdedzes svecei, noņemiet pārsegu.
  2. Līdzko pārsegs ir noņemts, noņemiet aizdedzes sveces uzgali un vadu. Pirms turpināt, pārliecinieties, vai uz kontakta nav korozijas, un, ja nepieciešams, notīriet ar metāla suku.
  3. Lai izņemtu aizdedzes sveci, izmantojiet ārējo galatslēgu ar lielu atveri un grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pārbaudiet, vai aizdedzes svecei nav plaisu vai oglekļa nogulšņu, kā arī pārbaudiet elektroda kontaktus.
  4. Ja pastāv oglekļa nogulsnes, notīriet tās ar metāla suku.
  5. Ja nav aizdedzes sveces bojājumu un varat notīrīt elektrodu un kontaktvirsmu, ieskrūvējiet sveci atpakaļ dzinējā. Ar ārējo galatslēgu nodrošiniet, ka tā ir stingri ieskrūvēta. Nepievelciet par ciešu.
  6. Uzliekot aizdedzes sveces uzgali un vadu, pārliecinieties, vai tie noklikšķ vietā.

Skatiet arī šeit:

Periodiska motorzāģa apkope

Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
aizdedzes sveceapkopemotorzāģis
Vai nepieciešama papildu palīdzība?