Salesman image

Uz ko attiecas Husqvarna garantijas serviss?

Husqvarna garantijas pakalpojumi attiecas uz materiālu vai ražošanas defektiem, ja garantijas termiņa laikā izstrādājums ir lietots tam paredzētajā veidā. Ja garantijas termiņa laikā, lietojot izstrādājumu vai kādu tā daļu un, veicot to apkopi paredzētajā veidā, rodas bojājums, ko izraisījis nepiemērots materiāls vai ražošanas defekts, Husqvarna šo izstrādājumu vai tā daļu salabo vai aizstāj bez maksas.