Rankos-plaštakos vibracija

Pagrindas

EB – direktyvoje 2002/44/EB nurodyti minimalūs reikalavimai darbuotojų apsaugai nuo pavojaus jų sveikatai ir saugumui, kylančio ar galinčio kilti dėl mechaninės vibracijos poveikio.

Vibracijos poveikis apskaičiuojamas pagal standartizuotą 8 val. kasdienio poveikio vertę A(8). Nustačius A(8) vertę, jis turėtų būti palygintas su poveikio veiksmo ir apribojimų vertėmis. Direktyvoje nurodyti minimalūs reikalavimai, tačiau svarbu peržiūrėti kiekvienos šalies teisės aktus ir pasitikslinti, ar juose nenustatytos griežtesnės poveikio vertės.

Priklausomai nuo kasdienio poveikio veiksmo vertės (EAV) ir kasdienio poveikio apribojimo vertės (ELV), darbdavys privalo imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų kontroliuojamas vibracijos poveikis.

Poveikio veiksmo vertė (EAV)

Jei operatorių veikia vibracija A(8), viršijanti EAV 2,5 m/s², darbdavys privalo atlikti darbo rizikos vertinimą ir įgyvendinti kontrolės priemones. Daugiau informacijos žr. direktyvoje 2002/44/EB ir šalies teisės aktuose.

Poveikio ribinė vertė (ELV)

Bet kuriuo atveju darbuotojų neturėtų veikti didesnė jėga nei ELV (5,0 m/s²).

Rekomenduojami veiksmai, mažinantys vibracijos poveikį

Naudokite tik įrankius su varikliais, pasižyminčius maža vibracija. Ši rekomendacija turėtų būti laikoma pačia svarbiausia. Duomenis apie vibraciją dažnai galite rasti gamintojo techninėje informacijoje.

Sutrumpinkite įrankio naudojimo laiką. A(8) vertė įvertina vibraciją ir poveikio trukmę, todėl visada galite sutrumpinti darbo laiką.

Įrenginio priežiūra ir techninė priežiūra. Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis. Ypač svarbu atlikti pjovimo įrangos ir besisukančių elementų techninę priežiūrą, nes jie dildami gali išsibalansuoti.

Rankos-plaštakos vibracijos poveikio skaičiuoklė

Ši skaičiuoklė sukurta siekiant padėti apskaičiuoti vibracijos poveikį; ji buvo įgyvendinta atsižvelgiant į šias sąlygas:

Ekvivalentinė vibracijos vertė („ahv,eq“). Išmatuota pagal ISO 5349-1 arba pagal atitinkamą matavimo standartą, paremtą ISO 5349-1, skirtą konkrečiam įrankiui su varikliu.

Tipinė kasdienio poveikio trukmė („Texp“). Poveikio trukmė visada yra mažesnė nei dienos darbo laikas. Daugelio įrankių su varikliu „Texp“ nustatyta remiantis tarptautiniais tyrimais (ESK techninė ataskaita „Į ranką perduodamos vibracijos poveikio įvertinimo, remiantis įrenginių gamintojų informacija, gairės“). Šioje ataskaitoje neįtrauktų įrenginių tipų „Texp“ nustatytos remiantis laiko tyrimais. Žr. 1 lentelę.

A(8) įvertinimas galioja tik esant šioms sąlygoms. Jei įrenginys naudojamas nestandartinėje darbo aplinkoje arba jei poveikio trukmė yra nesusijusi, A(8) įvertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į šiuos veiksnius.

Naudojimo instrukcijos

Skaičiuoklė padalyta į dvi dalis. Kairėje dalyje rodoma kiekvieno įrankio su varikliu A(8) poveikio vertė, paremta 8 val. naudojimo laiku.

Dešinėje dalyje yra pati skaičiuoklė, kuri skaičiuoja kiekvieno įrankio dalinį poveikį, jei naudojimo laikas yra ne 8 val. Jei darbuotojas darbo dienos metu naudoja keletą įrankių, skaičiuoklė apskaičiuoja bendras A(8) poveikio vertes.

Pasirinkite įrankio su varikliu modelį. Pasirinkto modelio A(8) vertė ir modelio ekvivalentinė vibracijos vertė („ahv,eq“) rodoma šalia kairėje dalyje esančio modelio lauko. Modelio laukas kiekvienam modeliui prideda po vieną eilutę.

Jei norite apskaičiuoti naują A(8) poveikio vertę, kai įvairius laiko tarpus naudojate kelis įrankius, tiesiog įveskite nurodytų įrankių dienos darbo laikus į baltus laukelius. Stulpelyje peržiūrėkite kiekvieno įrankio dalinį dienos poveikį. Jei naudojate keletą įrankių, langelyje po stulpeliu su dalinėmis vertėmis skaičiuoklė pateikia bendrą A(8) poveikio vertę visos darbo dienos metu.

Apatinėje dalyje spalva keičiasi priklausomai nuo A(8) vertės. Žalia – dienos vibracijos poveikis mažesnis nei 2,5 m/s². Geltona – dienos vibracijos poveikis yra didesnis nei poveikio veiksmo vertė esant 2,5 m/s². Raudona – dienos vibracijos poveikis yra didesnis nei poveikio ribinė vertė esant 5 m/s². Jei norite išvalyti visus langelius ir pradėti iš naujo, spustelėkite mygtuką „Reset form“ (atstatyti formą).

Sąraše nenurodytų įrankių vertinimas

A(8) poveikio vertė žinoma

Skaičiuoklėje yra parinktys, leidžiančios įtraukti kitus rankinius vibruojančius įrankius. Paprasčiausia parinktis yra tada, kai yra žinomos įrankio projektinės A(8) poveikio vertės.

Modelių sąraše pasirinkite „other“ (kitas). Pasirinkus kitą modelį, skaičiuoklė automatiškai naudoja tipinę nurodytos įrankių grupės vibracijos poveikio trukmę. Žr. 1 lentelę.

Modelio lauke pakeiskite pavadinimą (nebūtina).

Įveskite A(8) poveikio vertę į trečiąjį kairiosios dalies stulpelį. Tada naudokite skaičiuoklę, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo instrukcijos“.

A(8) poveikio vertė nežinoma

Jei A(8) poveikio vertė nežinoma, turi būti nustatyta kiekvienos rankenos ekvivalentinė vibracijos vertė („ahv,eq“). Norint nustatyti „ahv,eq“, reikalingos kiekvienos rankenos ir darbo režimo vibracijos akceleracijos vertės. „ahv“ yra kvadratinė šaknis iš aritmetinės vibracijos verčių „ahw“, išmatuotų trijose rankenų ašyse, kvadratų sumos, o šią informaciją turėtų pateikti gamintojas.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalenti vibracijos vertė („ahv,eq“) yra įvairių darbo režimų vibracijos suma. Skaičiuodama „ahv,eq“, skaičiuoklė naudoja „ahv“ ir kiekvieno darbo režimo laiko sekas „ti“. „ahv,eq“ turi būti apskaičiuota kiekvienai rankenai atskirai. Tačiau naudojama tik blogiausia vertė, kurią reikia įvesti į skaičiuoklę. Skaičiuoklė apskaičiuos kasdienio poveikio vertę A(8), kuri rodoma kairėje skaičiuoklės dalyje. Skaičiuodama kasdienį poveikį, normalizuotą 8 val. A(8), skaičiuoklė naudoja trečią formulę (3), ekvivalentinę vibracijos vertę („ahv,eq“) ir konkretaus įrankio tipinę kasdienio poveikio trukmę („Texp“). Žr. 1 lentelę.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Modelių sąraše pasirinkite „other“ (kitas). Pasirinkus kitą modelį skaičiuoklė automatiškai naudoja tipinę nurodytos įrankių grupės vibracijos poveikio trukmę. Žr. 1 lentelę.

Modelio lauke pakeiskite pavadinimą (nebūtina).

Antrajame kairiosios skaičiuoklės dalies stulpelyje įveskite blogiausią (didžiausią) rankenos „ahv,eq“ vertę. Skaičiuoklė apskaičiuos kasdienio poveikio vertę A(8), kuri rodoma kairiosios skaičiuoklės dalies trečiajame stulpelyje.

1 lentelė – tipinės dienos poveikio trukmės

Tipinės kasdienio poveikio 8 val. darbo dienos trukmės, naudojant vieną įrankį su varikliu, metu. Iš ESK techninės ataskaitos „Į ranką perduodamos vibracijos poveikio įvertinimo, remiantis įrenginių gamintojų informacija, gairės“.

Įrenginio tipas

Naudojimas

Tipinė poveikio trukmė

Pjūklai su viršutine rankena

Darbas su medžiais

2,4 val.

Prof. grandininiai pjūklai <80 cm³

Miško kirtimas, landšafto formavimas

3,7 val.

Prof. grandininiai pjūklai >80 cm³

Intensyvus miško kirtimas

3,7 val.

Žoliapjovės

Landšafto formavimas

4,0 val.

Krūmapjovės

Kelių priežiūra, landšafto formavimas

3,5 val.

Gyvatvorių žirklės

Landšafto formavimas

3,5 val.

Lapų pūstuvai

Miestų priežiūros darbai

3,0 val.

Pakraščių lyginimo įrenginiai

Landšafto formavimas

3,0 val.

Nupjovimo įrenginiai (rankiniai)

Statybos

1,0 val.

Nupjovimo įrenginiai (su laikikliu)

Statybos

2,5 val.


Dėmesio! Nurodytos tipinės kasdienio poveikio trukmės buvo įvertintos bandymų metu įprastomis sąlygomis. 90 proc. visų tyrimų, kasdienio poveikio trukmė buvo trumpesnė nei verčių, pateiktų lentelėje. Nustatyta, kad 10 proc. tirtų atvejų pasižymi ilgesne poveikio trukme. Todėl siekiant nustatyti, ar poveikio trukmė yra ilgesnė, svarbu atidžiai išanalizuoti konkrečias darbo užduotis.

2 lentelė – laiko sekos

Grandininių pjūklų ir įrankių su varikliais darbo režimų laiko sekos, kaip aprašyta ESK techninėje ataskaitoje „Į ranką perduodamos vibracijos poveikio įvertinimo gairės, remiantis įrenginių gamintojų informacija“.

Įrenginio tipas

Laisvoji eiga

Projektinis greitis

Didžiausias greitis

Grandininis pjūklas su viršutine rankena

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. grandininiai pjūklai <80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. grandininiai pjūklai >80 cm³

1/2 T

1/2 T

Žoliapjovės

1/2 T

1/2 T

Krūmapjovės

1/2 T

1/2 T

Gyvatvorių žirklės

1/5 T

4/5 T

Lapų pūstuvai

1/7 T

6/7 T

Pakraščių lyginimo įrenginiai

1/2 T

1/2 T

Nupjovimo įrenginiai (rankiniai)

1/7 T

6/7 T

Nupjovimo įrenginiai (su laikikliu)

1/7 T

6/7 T