Noise & emission levels
  1. Kokį poveikį „Re-Power“ daro aplinkai?
Gaminiai ir inovacijos

Neutralus poveikis – natūralus poveikis žmonėms

„Re-Power“ – neanglinės kilmės degalai

Tiek mes, tiek ir jūs didžiąją laiko dalį praleidžiame gamtoje, todėl natūraliai turime rūpintis žmonių sveikata ir aplinkosauga. Naujieji „Husqvarna“ atsinaujinančiųjų medžiagų alkilato degalai „Re-power“ dvitakčiams ir keturtakčiams varikliams užtikrina švaresnį degimą dvitakčiuose ir keturtakčiuose vidaus degimo varikliuose nei įprastas benzinas.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Kokį poveikį „Re-Power“ daro aplinkai?

Vidaus degimo varikliams skirti degalai naudojimo metu išmeta CO2. Naudojant „Re-Power“, dalis CO2 išmetamo kiekio susidaro iš atsinaujinančių žaliavų, todėl anglies pėdsakas, palyginti su įprastais alkilato degalais, yra mažesnis.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Kaip susidorojame su šiomis problemomis?

CO2 poveikį mažiname stengdamiesi, kad į aplinką patektų kuo mažiau teršalų. Tačiau to nepakanka. Neutralaus anglies pėdsako vardan nusprendėme atskirti savo veiklą.

Dėl to bendradarbiaudami su „First Climate Market AG“ iš vėjo jėgainių parko Indijoje perkame kreditus, pagrįstus anglies kompensavimo projektu. Šis projektas sertifikuotas pagal švarios plėtros mechanizmą ir aukso standartą (angl. „Gold Standard“).

Windmill

Kiek jau prisidėjome prie užterštumo sumažinimo?

Didžiuojamės, kad mūsų dvitakčių ir keturtakčių variklių degalai „Re-Power“ yra neutralaus poveikio klimatui. Reikia nuveikti dar labai daug, tačiau tai mažas žingsnis į priekį reikiama kryptimi.

„Husqvarna“ yra pasiryžusi sumažinti anglies pėdsaką tose vietose, kuriose gali tam daryti įtaką. Mūsų neutralaus poveikio klimatui iniciatyva yra platesnio masto ir ne tik siekia sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, bet ir paisyti visuotinių standartų. Šią iniciatyvą taikome visiems savo procesams, nes norint sukurti mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę, ties kiekviena grandimi reikalingas visos komandos indėlis.

Xplorer Solid outdoors forest

DUK

„Husqvarna“ yra pasiryžusi sumažinti anglies pėdsaką tose vietose, kuriose gali tam daryti įtaką. Šiais laikais klientai ieško mažu anglies pėdsaku pasižyminčių gaminių, prisidedančių prie jų siekio tapti neutraliais anglies atžvilgiu. Darbdaviai yra labiau linkę samdyti aplinkosauga besirūpinančius darbuotojus, o investuotojai klimato kaitos keliamus pavojus analizuoja atsižvelgdami į savo investicijų portfelį. Tai rodo, kad yra ne viena svari priežastis įmonėms prisidėti prie klimato kaitos iniciatyvų.

Anglies pėdsakas – tai individo, organizacijos arba gaminio bendras išmestų teršalų kiekis, išreikštas anglies dioksido ekvivalentu. Daugeliu atvejų tiksliai apskaičiuoti bendro anglies pėdsako negalima dėl nepakankamo žinių apie duomenis kiekio ir sudėtingos tarpusavio sąveikos tarp procesų, prisidedančių prie anglies pėdsako atsiradimo.

Apskritai didžiausias degalų anglies pėdsakas yra susijęs su naudojimo etapu. Anglies dvideginio kiekis taip pat išmetamas žaliavų gavybos, degalų gamybos ir platinimo metu. Degaluose padidinus atsinaujinančiųjų medžiagų kiekį, juos naudojant sumažėja iškastinio kuro išmetamų teršalų kiekis.

Anglies dvideginio kreditas – tai finansinis matavimo vienetas, leidžiantis organizacijoms ir individams prisidėti prie perėjimo prie ateities, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos. Kiekvieną kartą patvirtinus, kad projektas padėjo sumažinti išmetamų teršalų kiekį viena metrine anglies dioksido tona, jos išvengti arba sunaikinti vieną metrinę anglies dioksido toną, suteikiamas vienas anglies dvideginio kreditas. Iki minimumo sumažinę išmetamų teršalų kiekį, anglies dvideginio kreditus įsigyjančios įmonės gali imtis už jų įtakos zonos ribų esančių klimato politikos veiksmų.

Vienas anglies junginių kiekio kompensavimas reiškia, kad yra kompensuojama viena tona į atmosferą išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio, neleidžiant į atmosferą anglies dioksidui pateikti kitais būdais (pavyzdžiui investuojant į atsinaujinančios energijos išteklius) arba pašalinant jau išmestą vieną CO2 kiekio toną (pavyzdžiui, prisidedant prie medžių sodinimo).

Anglies junginių kiekio kompensavimas apskaičiuojamas anglies dioksido ekvivalento (CO2e) tonomis. Viena anglies junginių kiekio kompensavimo tona atstoja sumažėjimą viena anglies dioksido arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tona.

Kioto protokolas pritarė kompensacijoms, kad vyriausybės ir privačios įmonės galėtų gauti anglies dvideginio kreditų, kuriuos galima panaudoti rinkoje. Kioto protokole buvo nustatytas švarios plėtros mechanizmas (angl. „Clean Development Mechanism“, CDM), kurį taikant tikrinami ir vertinami anglies dvideginio sumažinimo projektai, siekiant įsitikinti, ar šie sukuria realių privalumų ir yra patikima papildoma veikla, kurios kitu atveju nereikėtų imtis.

Aukso standartas arba visuotino siekio aukso standartas – tai standarto ir logotipo sertifikavimo žymens programa, vykdoma nevyriausybiniuose teršalų kiekio sumažinimo išmetimo projektuose, priklausančiuose švarios plėtros mechanizmui (CDM). Standartus leidžia ir administruoja „Gold Standard Foundation“ – ne pelno organizacija, kurios būstinė yra Ženevoje (Šveicarija).

Buvo sukurti standartai, kuriais remiantis pirkėjai yra užtikrinami, kad tam tikras projektas iš tikrųjų padėjo sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, yra kiekybiškas ir prisideda prie užterštumo mažinimo. Patikimi standartai leidžia pateikti kokybiškus ir nepriklausomai atlikus tam tikro projekto išmetamųjų teršalų kiekio įvertinimus.

„Husqvarna“ dvitakčiams varikliams „Re-Power“ ir keturtakčiams alkalito degalų varikliams.

Naudojamos viso konkretaus gaminio eksploatavimo laikotarpio energijos sąnaudos (išmatuota galia). Šios sąnaudos padauginamos iš išmetamo anglies dvideginio koeficiento, nustatyto konkrečioje gaminio eksploatavimo šalyje. „Re-Power“ atveju vieno litro degalų kiekis padauginamas iš benzino išmetamųjų teršalų faktoriaus. Gauta suma lygi vieno litro benzino išmetamo anglies dvideginio kiekiui.

Kompensavimas taikomas degalų naudojimo etapui. Anglies pėdsakui, susidariusiam gamybos arba platinimo metu, kompensavimas netaikomas.

„First Climate Markets AG“ yra pasaulyje pirmaujantis atsinaujinančios energijos šaltinių, anglies junginių kiekio kompensavimo ir vandens tvarkybos sprendimų teikėjas. Įmonė remia privačias ir viešąsias organizacijas visame Europos, Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Šiaurės ir Pietų Amerikos regione, padėdama joms pasiekti užsibrėžtus klimato politikos ir tvarios plėtros tikslus. Tam, kad jie būtų pasiekti, įmonė kuria ir pristato žaliosios energijos sprendimus, apskaičiuodama, sumažindama ir kompensuodama išmetamo anglies dvideginio kiekį bei pritaikydama vandens tvarkybos strategijas.

Tvarumas

Skaitykite daugiau apie mūsų tvarumo įsipareigojimus

Skaityti daugiau