Automower game banner
Renginiai ir veikla

HUSQVARNA žaidimo „Rodyk ką moki ir laimėk AUTOMOWER“ taisyklės

Susipažinkite su žaidimo taisyklėmis:

  1. Bendrosios sąlygos

1.1.Žaidimo „Rodyk ką moki ir laimėk Automower“ (toliau Žaidimas) organizatorius UAB „Husqvarna Lietuva“, įmonės kodas 300146848, adresas Ateities pl. 77 C, LT-52104 Kaunas (toliau Organizatorius).

1.2.Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 27 d. (imtinai).

1.3.Pagrindinis žaidimo prizas – „Husqvarna“ robotas vejapjovė „Automower 405X“.

1.4.Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs Husqvarna Lietuva internetiniame puslapyje. 

2. Žaidimo dalyviai

2.1.Žaidime gali dalyvauti Lietuvos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys, turintys jiems nuosavybes teise priklausantys sklypą, kuriama laimėjimo atveju galėtų dirbti „Husqvarna“ robotas vejapjovė.

2.2.Žaidime dalyvauja 2022 m. gegužės 9–27 d. vaizdo medžiagą, kuri atitinka Žaidimo taisyklėse nustatytas sąlygas, pateikę dalyviai.

2.3.Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, jo oficialūs prekybos atstovai ir jų darbuotojai, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.

3. Žaidimo eiga

3.1.Žaidimo dalyviai 2022 m. gegužės 9–27 d. kuria vaizdo siužetus, kuriuose fiksuoja, kaip jie ar jų šeimos nariai išradingai pjauna savo veją, ir nufilmuotais vaizdo siužetais dalinasi savo „Instagram“ paskyros „Story“ skiltyje.

3.2.Žaidime dalyvauja tik vaizdo siužetai, pažymėti grotažyme #rodykkamoki ir su pažymėta Organziatoriaus „Instagram“ paskyra husqvarna_kiemas

3.3.Rekomenduojama vaizdo siužetų trukmė – iki 30 s, padėtis – vertikali.

3.4.Žaidimo laikotarpiu kas savaitę, penktadieniais, burtų keliu išrenkamas vienas savaitės laimėtojas, kuris apdovanojamas specialiu „Husqvarna“ savaitės prizu. Žaidimo pagrindinio prizo laimėtojas renkamas burtų keliu ir paskelbiamas gegužės 29 d.

3.5.Dėl pagrindinio Žaidimo prizo varžysis visi Žaidimo dalyviai, įskaitant ir specialaus savaitės prizo laimėtojus.

3.6.Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauti gali daugiau nei vieną kartą.

3.7.Organizatorius pasilieka teisę savo Instagram paskyroje ar paskyrose kituose socialiniuose tinkluose savo nuožiūra dalintis Žaidimo dalyvių sukurtais vaizdo siužetais. Dalyvaudamas Žaidime, Žaidimo dalyvis sutinka, kad jo sukurtu ir asmeninės paskyros „story“ skiltyje paskelbtu vaizdo siužetu būtų dalinamasi Organizatoriaus „Instagram“ paskyroje husqvarna_kiemas ir kituose Organizatoriaus kanaluose socialiniuose tinkluose Žaidimo metu ir neribotą laiką jam pasibaigus.

3.8.Dalyvaudamas žaidime, žaidimo dalyvis patvirtina, kad turi teisę ir sutikimą naudoti ir savo asmeniniuose kanaluose viešai skelbti vaizdo siužete matomų kitų (ne Žaidimo dalyvio) asmenų atvaizdą, taip pat patvirtina, kad kiti asmenys yra informuoti ir sutinka, jog jų atvaizdas gali būti skelbiamas Organizatoriaus paskyrose socialiniuose tinkluose.

3.9.Bet kokie sukčiavimo atvejai yra draudžiami. Kilus įtarimams apie nesąžiningą dalyvavimą Žaidime, Organizatorius pasilieka teisę dalyvį pašalinti iš Žaidimo, o prireikus ir nutraukti Žaidimą.

4. Laimėtojų atranka ir informavimas

4.1.Po vieną savaitės laimėtoją, kuris apdovanojamas specialiu „Husqvarna“ savaitės prizu, renkama gegužės 13, 20 ir 27 d. Laimėtojas paskelbiamas Organizatoriaus Instagram paskyroje „Husqvarna kiemas“

4.2.Žaidimo pagrindinio prizo laimėtojas Organizatoriaus „Instagram“ paskyroje „Husqvarna kiemas“ paskelbiamas gegužės 29 d.

4.3.Žaidimo prizų laimėtojai renkami burtų keliu.

4.4.Renkant laimėtojus galutinį sprendimą priima Organizatorius.

4.5.Žaidimo savaitės prizų ir pagrindinio prizo laimėtojai bus paskelbiami Organizatoriaus „Instagram“ paskyroje „Husqvarna kiemas“  

4.6.Jei per 7 d. d. laimėtojas nesusisieks su Organizatoriumi asmenine žinute „Instagram“ paskyroje „Husqvarna kiemas“, Organizatoriaus sprendimu savaitės ar pagrindinio prizo laimėtoju gali būti paskelbtas kitas asmuo.

4.7.Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

5. Ginčų nagrinėjimo tvarka

5.1.Visus skundus, susijusius su Žaidimu, įskaitant skundus, susijusius laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

5.2.Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Žaidimo laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Žaidimui adresu UAB „Husqvarna Lietuva“, Ateities pl. 77 C, LT-52104 Kaunas, arba užpildžius kontaktinę formą.  

6. Asmens duomenų apsauga

6.1.Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Žaidimo dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.

6.2.Žaidimo metu surinkti Žaidimo dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas) bus naudojami Žaidimo vykdymo tikslais.

6.3.Žaidimo laimėtojų vardas ir pavardė bus paskelbti Organizatoriaus „Instagram“ paskyroje „Husqvarna kiemas“ ( Organizatorius pasilieka teisią šią informaciją paskelbti ir savo „Facebook“ paskyroje. 

6.4.Dalyvaudamas Žaidime, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo Organizatoriui pateiktų asmens duomenų naudojimo šioje Taisyklių dalyje nurodytais būdais.

6.5.Žaidimo dalyviai dalyvaudami Žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijos dalyviai taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius savo asmens duomenis.

7. Kitos sąlygos

7.1.Žaidimo dalyviai, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2.Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.3.Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.

7.4.Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Žaidimo nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti Husqvarna Lietuva tinklalapyje.