565
  1. Vadovas
Mokomoji medžiaga ir vadovai

Kaip pakeisti ir išvalyti „Husqvarna“ grandininio pjūklo oro filtrą

Oro filtras neleidžia nešvarumams patekti į „Husqvarna“ grandininį pjūklą. Nešvarus arba sugedęs oro filtras gali sutrumpinti jo tarnavimo laiką. Siūlome trijų tipų oro filtrus: standartinis – normalioms sąlygoms, žieminis – temperatūroms apie nulį ir žemiau, bei veltinis – dulkėtoms ir sausoms sąlygoms.

Norėdami išvalyti arba pakeisti oro filtrą, vadovaukitės šiuo paprastu vadovu

  1. Norėdami atidaryti tris fiksatorius ant grandininio pjūklo cilindro dangtelio, naudokite plokščią atsuktuvą
  2. Nuimkite cilindro dangtelį
  3. Atsuktuvu pakelkite ir atkabinkite metalinį fiksatorių, laikantį oro filtrą
  4. Patikrinkite, ar oro filtras švarus ir nepažeistas
  5. Atsargiai atidarykite oro filtrą, įkišdami atsuktuvą tarp viršutinės ir apatinės dalių ir jas atskirdami
  6. Jei oro filtras sulūžęs arba labai nešvarus, jį reikia pakeisti
  7. Išvalykite oro filtrą švariu šepečiu arba nuplaukite muilu ir vandeniu
  8. Vėl sumontuokite oro filtrą ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įdėtas į grandininį pjūklą, prieš vėl uždėdami cilindro dangtelį