Privatumo politika

„Husqvarna“ vertina jūsų domėjimąsi bendrove ir jos gaminiais. Prieš naudodamiesi šia interneto svetaine ir kitomis jai priklausančiomis svetainėmis (toliau – „Svetainė“) atidžiai perskaitykite Privatumo politiką. Šia Privatumo politika siekiama nustatyti, kokią informaciją „Husqvarna AB (publ)“/„GARDENA GmbH“ ar jos grupės įmonės, pavaldžiosios bendrovės ar padaliniai (kartu – HUSQVARNA) arba trečiosios šalys HUSQVARNA vardu renka šioje Svetainėje ir kokių priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Jei nepritariate Privatumo politikai, galite nesinaudoti Svetaine. Ši Privatumo politika gali keistis, todėl kartkartėmis ją peržiūrėkite.

Bendroji dalis

Nepamirškite, kad, norėdami naudotis tam tikromis funkcijomis ar atlikti tam tikrus veiksmus, taip pat turėti galimybę naudotis tam tikrais mūsų gaminiais ar paslaugomis tam tikrose Svetainės vietose, turėsite pateikti jus identifikuojančią informaciją, pvz., savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę, pašto adresą, telefono numerį ir socialinio draudimo numerį (toliau – „Asmens duomenys“). Todėl turite suprasti ir sutikti, kad jūsų Asmens duomenys bus renkami, naudojami ir perduodami laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Asmens duomenų ir kitos vartotojo informacijos rinkimas bei naudojimas

Informacija, kurią teikiate HUSQVARNA, yra saugoma pagal duomenų apsaugos teisės aktus. HUSQVARNA kaupia, tvarko ir naudoja Asmens duomenis, siekdama palengvinti naudojimąsi mūsų gaminiais ir (arba) internetu teikiamomis paslaugomis. Jei pateikiate kitus Asmens duomenis norėdami iš mūsų gauti informacijos, pvz., brošiūrų ar katalogų, mes šiuos duomenis renkame ir saugome. Turėdami šią informaciją galėsime įvykdyti jūsų užklausą. Informacija bus laikoma atitinkamai užtikrintoje ir saugioje aplinkoje tiek laiko, kiek HUSQVARNA traktuos tai esant reikalinga, kad palaikytų ryšį su jumis. Jei norite pašalinti kai kurią ar visą savo informaciją iš mūsų registro, prašome susisiekti su „Husqvarna Lietuva“ el. paštu centras@husqvarna.lt.

HUSQVARNA, norėdama praplėsti savo žinias apie klientus, vykdyti tiesioginę rinkodarą arba pakviesti dalyvauti konkursuose, gali jūsų paprašyti papildomos neprivalomos informacijos. Galite laisvai rinktis, ar atsakyti į šias papildomos informacijos užklausas.

HUSQVARNA taip pat renka neasmeninę informaciją apie naudojimąsi Svetaine. Ši informacija renkama bendrai ir naudojama tik vidiniais tikslais, kad leistų mums palengvinti ir patobulinti jūsų naudojimąsi Svetaine. HUSQVARNA gali susieti šią informaciją su naudotojo Asmens duomenimis, kad nustatytų, kurie naudotojai kokia informacija domisi, ir taip patobulintų Svetainę.

HUSQVARNA sąmoningai nerenka jokių Asmens duomenų iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, nes svetainė neskirta tokio amžiaus asmenims. Patariame tėvams ir globėjams aktyviai domėtis, ką veikia ir kuo domisi jų vaikai internete.

Asmens duomenų perdavimas

HUSQVARNA neperduoda (nebent maršruto parinkimo tikslais) Svetainėje pateiktų jūsų Asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: (a) jums sutikus; (b) jei to reikalauja įstatymai ar teismo sprendimas; (c) siekiant apsaugoti ar apginti HUSQVARNA teises ar nuosavybę; (d) siekiant užtikrinti asmeninį Svetainės naudotojų saugumą; (e) asmenims ar bendrovėms, su kuriomis HUSQVARNA sudariusi sutartis dėl Svetainės ar mūsų verslo vidinių operacijų vykdymo; (f) jei mes pagrįstai manome, kad jie yra įstatymo, saistančios programos ar sutarties, kuri remiasi Asmens duomenų sąžiningo naudojimo ir atitinkamo apsaugos lygio principais, objektas. HUSQVARNA pasilieka teisę savo nuožiūra informuoti atitinkamą instituciją, jei pastebima veikla, kuri gali būti nelegali ar gali pažeisti HUSQVARNA gaminių naudojimo sąlygas.

Slapukai

  1. Svetainė gali naudoti vadinamuosius slapukus. Slapukai – tai nedidelės tekstinės informacijos rinkmenos, kurias jūsų kompiuteryje išsaugo interneto puslapis, kuriame jūs lankotės. Slapukai suteikia svetainei papildomo veiksmingumo ir padeda mums analizuoti jos naudojimą. Yra dvi slapukų rūšys:
    Nuolatiniai slapukai. Tokie slapukai, kurie padeda „prisiminti“ informaciją, pvz., naudotojo vardą ir slaptažodį. Jie saugomi jūsų kompiuteryje tol, kol neišsiregistruojate. Jei nenaudojate funkcijos „Neprašyti pateikti naudotojo vardo ir slaptažodžio ateityje“, šie slapukai niekada nebus saugomi jūsų kompiuteryje.
  2. Seanso slapukai. Tokie slapukai naudojami sekti, pvz., kokią kalbą pasirinkote tinklalapyje. Kol esate svetainėje, šie slapukai yra laikinai įrašomi į kompiuterio atmintį. Seanso slapukai nesaugomi jūsų kompiuteryje ilgą laiką. Paprastai jie yra pašalinami uždarius interneto naršyklę. Naudodama slapukus HUSQVARNA tikisi tiksliau pateikti atitinkamą informaciją svetainės lankytojams.

Jei nenorite priimti HUSQVARNA naudojamų slapukų, daugelyje naršyklių yra galimybė pakeisti nuostatas, kad naršyklės atmestų slapukus. Tačiau tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir naudingumui.

Sužinokite daugiau apie slapukus interneto svetainėje husqvarna.lt

Kokybė

HUSQVARNA įsipareigoja imtis pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir galiojantys. Tačiau jūs taip pat esate įpareigoti pateikti tik tikslius, išsamius ir pateikimo metu galiojančius Asmens duomenis. Jei vėliau pastebite, kad mūsų turimi Asmens duomenys nėra tikslūs, išsamūs ir galiojantys, gavę jūsų raštišką pranešimą imsimės atitinkamų veiksmų pakoreguoti Asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kuriuos asmens duomenis HUSQVARNA surinko iš jūsų. Norėdami gauti tokios informacijos, turite mums paštu atsiųsti pasirašytą užklausą.

Saugumas

HUSQVARNA neužtikrina visiško duomenų saugumo, tačiau galite būti tikri, kad HUSQVARNA stengiasi apsaugoti jūsų Asmens duomenis ir užkirsti kelią informacijos praradimui naudodama atitinkamas technologijas ir vidaus procedūras.

Kitos interneto svetainės

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. HUSQVARNA nekontroliuoja trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias Svetainėje gali būti nuorodų, informacijos ar privatumo taisyklių ir už jas neatsako. Tokios interneto svetainės gali įrašyti savo slapukus į jūsų kompiuterį ir (arba) kitaip rinkti ir valdyti asmeninę informaciją. Prieš jums jomis naudojantis raginame jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo taisyklėmis.

Pakeitimai

Bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo HUSQVARNA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti visą Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje. Jei naudositės Svetaine po to, kai bus paskelbti kokie nors Privatumo politikos pakeitimai, bus traktuojama, kad su jais sutinkate.

Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2014 m. lapkričio 25 d.