Odredbe uporabe

Društvo Husqvarna cijeni zanimanje koje iskazujete za društvo i njegove proizvode. Zahtijevamo i izričito vam savjetujemo da pažljivo pročitate Odredbe uporabe prije početka uporabe Stranice. Uporabom Stranice pristajete se obvezati na navedene Odredbe.

Općenito

Husqvarna AB (javn.)/GARDENA GmbH ili njezina grupa društava, podružnica ili poslovnice (zajedno „HUSQVARNA“) objavile su i održavaju internetsku stranicu i pripadajuća podmjesta (zajedno „Stranica“). Uporaba Stranice podložna je zakonski obvezujućem ugovoru između vas i društva HUSQVARNA („Ugovor“). U nastavku su navedene odredbe Ugovora („Odredbe“). Uporabom Stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na Odredbe i povezane dokumente. Važno je da ih pažljivo pročitate. Ako se ne slažete s Odredbama i svim povezanim dokumentima, ne možete upotrebljavati Stranicu.

Licenca

Prema Odredbama utvrđenima u ovom Ugovoru HUSQVARNA vam daje neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, uporabe i prikaza ove Stranice i materijala koji se nalaze na njoj. Slažete se da nećete ni na koji način prekidati ili pokušati prekinuti rad Stranice.

HUSQVARNA vas ovlašćuje da pregledavate i preuzimate informacije („Materijale”) sa Stranice isključivo za vlastitu nekomercijalnu uporabu osim ako je drugačije izričito navedeno u Biltenu društvenih medija društva Husqvarna. To ovlaštenje nije prijenos prava na Materijale i primjerke Materijala te je podložno sljedećim ograničenjima: 1) morate u svim primjercima preuzetih Materijala zadržati sve napomene o autorskim pravima i drugim pravima sadržane u Materijalima; 2) ne smijete izmjenjivati Materijale ni na koji način niti ih umnožavati ili javno prikazivati, izvoditi ili distribuirati ili na drugi način koristiti ili ih prenositi u javne ili komercijalne svrhe; i 3) ne smijete prenijeti Materijale drugoj osobi osim ako ih obavijestite o obvezama koje proizlaze iz ovih Odredbi, a oni ih se slože prihvatiti. Slažete se da ćete poštovati sva dodatna ograničenja prikazana na Stranici u skladu s njezinim ažuriranjima s vremena na vrijeme.

Jamstva korisnika

Vi izjavljujete i jamčite da ćete Stranicu upotrebljavati u skladu s ovim Odredbama, uključujući zakonima i odredbama iz ovog Ugovora, te da ćete poštovati sve postojeće i buduće politike i pravila Stranice. Slažete se da Stranicu nećete koristiti da biste: (a) prenosili neželjenu ili nepozvanu komunikaciju; (b) pretvarali se da ste HUSQVARNA ili netko drugi ili da biste dopustili trećoj strani da se pretvara da je vi; (c) krivotvorili zaglavlja ili na neki drugi način manipulirali razlikovnim znakovima kako bi prikrili izvor bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem Stranice; (d) lažno prikazali svoju povezanost s fizičkom ili pravnom osobnom; (e) postupali na način koji negativno utječe na mogućnost drugih korisnika da upotrebljavaju Stranicu; (f) sudjelovali u aktivnostima kojima se krše važeći zakoni; (g) objavljivali ili prenosili materijal koji na bilo koji način koji krši ili narušava prava drugih ili koji je nezakonit, uvredljiv, klevetnički ili vulgaran ili na drugi način neprikladan ili kojim se oglašavaju proizvodi ili usluge ili se nagovara na njihovu uporabu; ili (h) prikupljali ili spremali osobne podatke o drugim korisnicima osim ako su vas za to izričito ovlastili ti korisnici.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Informacije o praksama zaštite podataka društva HUSQVARNA, način kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako s njima postupamo te kako štitimo vašu privatnost mogu se pročitati u Pravilima o zaštiti privatnosti društva HUSQVARNA. Upotrebom ove stranice slažete se da se vaši osobni podaci upotrebljavaju u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti društva HUSQVARNA.

Promjene

HUSQVARNA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave u cijelosti ili djelomično mijenja, prilagođava, dodaje ili uklanja bilo koji dio ovog Ugovora. Promjena ovog Ugovora stupa na snagu nakon objave na Stranici. Nastavak korištenja Stranice nakon bilo kojih promjena ovog Ugovora smatrat će se prihvaćanjem tih promjena.

Prava intelektualnog vlasništva

Prihvaćate i slažete se da sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući, no ne ograničavajući se na, autorsko pravo, patente, znanje i iskustvo, povjerljive informacije, prava na baze podataka i prava na žigove i dizajne, registrirane i neregistrirane) na Stranici pripadaju društvu HUSQVARNA ili njegovim davateljima licencije. Sav ugled i prava intelektualnog vlasništva koji proizlaze iz uporabe takvih prava intelektualnog vlasništva koji pripadaju društvu HUSQVARNA donose korist društvu HUSQVARNA.

Ova Stranica zajedno sa svim Materijalima zaštićena je autorskim pravom te zakonima i odredbama sporazuma o autorskom pravu na svjetskoj razini. Slažete se poštovati sve zakone o autorskim pravima diljem svijeta prilikom uporabe ove Stranice, uključujući svih Materijala, te spriječiti svako neovlašteno umnožavanje Materijala. HUSQVARNA vam ne daje nikakvo izričito ni prešutno pravo na temelju propisa o patentima, dizajnima, žigovima, autorskim pravima ili poslovnim tajnama.

Prihvaćate i slažete se da nećete upotrebljavati zaštitne znakove, trgovačke nazive, uslužne žigove, logotipe, nazive domena ili druge prepoznatljive značajke marke društva HUSQVARNA, osim onih izričito navedenih u Popisu zaštitnih znakova društva HUSQVARNA, te vam ništa u ovim Odredbama ne daje pravo na prethodno navedeno.

Imajte na umu da se sve informacije, samoinicijativni prijedlozi, ideje ili drugi podnesci neće smatrati povjerljivima već generičkima. Slanjem informacija ili materijala, osim u obliku Izjave o patentu kako je opisana u Politici društva Husqvarna o razmatranju samoinicijativnih ideja, dajete društvu HUSQVARNA neograničenu, oslobođenu tantijema, neopozivu i svjetsku licencu za uporabu, umnožavanje, prikaz, izvođenje, izmjenu, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija te se također slažete da HUSQVARNA može upotrijebiti bilo koju ideju, koncept, znanje i iskustvo ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Više informacija potražite u Politici društva Husqvarna o razmatranju samoinicijativnih ideja.

Softver

Sav softver koji bi mogao biti dostupan za preuzimanje na ovoj internetskoj stranici („Softver”) autorsko je djelo društva HUSQVARNA i/ili njezinih dobavljača.

Uporaba softvera podložna je odredbama, ako postoji, licencijskog ugovora s krajnjim korisnikom koji je priložen ili uključen sa Softverom („Licencijski ugovor”). Osim ako drugačije ne proizlazi iz Licencijskog ugovora, Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za uporabu od strane krajnjeg korisnika. Sve umnožavanje ili redistribucija Softvera koji nisu sukladni s Licencijskim ugovorom mogu dovesti do građanskih i kaznenih sankcija.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOGA UMNOŽAVANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU RADI DALJNJE REPRODUKCIJE ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO.

SOFTVER JE POD JAMSTVOM, AKO UOPĆE, ISKLJUČIVO U SKLADU S ODREDBAMA LICENCIJSKOG UGOVORA. OSIM AKO JE ZAJAMČENO LICENCIJSKIM UGOVOROM, HUSQVARNA SE OVDJE ODRIČE SVIH JAMSTVA I UVJETA U POGLEDU SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVIH PREŠUTNIH JAMSTAVA I UVJETA UTRŽIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVA I NEKRŠENJA.

Ostale internetske stranice

Na vašem se raspolaganju na Stranici mogu nalaziti poveznice na internetske stranice koje posjeduju, objavljuju i održavaju treće strane. HUSQVARNA ne nadzire ni ne pregledava sadržaj takvih stranica trećih strana niti HUSQVARNA ne snosi odgovornost za točnost ili pouzdanost takvih internetskih stranica trećih strana.

Vanjske poveznice na Stranicu

Sve poveznice na Stranicu mora pismeno odobriti HUSQVARNA osim u slučaju da HUSQVARNA pristane na poveznice u kojima: (i) poveznica je samo tekstualna i sadrži samo naziv „HUSQVARNA” te ne sadrži vlasničke zaštitne znakove društva HUSQVARNA ili njezinih davatelja licencije; (ii) poveznica „upućuje” samo na www.husqvarna.com i nijednu daljnju podstranicu; (iii) poveznica, kada je korisnik otvori, prikazuje tu stranicu na cijelom zaslonu u potpuno operativnom prozoru preglednika koji se može pregledati, a ne unutar „okvira” na povezanoj internetskoj Stranici; i (iv) izgled, položaj i drugi aspekti poveznice ne dovode u zabludu da su pravna osoba ili njezine aktivnosti ili proizvodi povezani s društvom HUSQVARNA ili pod njegovim pokroviteljstvom niti su takve da bi oštetile ili smanjile ugled povezan s nazivom i zaštitnim znakovima društva HUSQVARNA ili njegovim Povezanim društvima. HUSQVARNA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku povuče taj pristanak na stavljanje poveznica.

Isključenje prešutnih jamstava

Iako se vodila briga da se osigura točnost informacija na ovoj Stranici i njezina neprekidna dostupnost, HUSQVARNA ne snosi odgovornost za suprotno. MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI I TIPOGRAFSKE POGREŠKE. HUSQVARNA NE JAMČI TOČNOST ILI POTPUNOST MATERIJALA ILI POUZDANOST BILO KOJEG SAVJETA, MIŠLJENJA, IZJAVE ILI DRUGE INFORMACIJE PRIKAZANE ILI DISTRIBUIRANE NA STRANICI. PRIHVAĆATE DA SE NA VLASTITU ODGOVORNOST POUZDATE U SVAKO TAKVO MIŠLJENJE, SAVJET, IZJAVU, MEMORANDUM ILI INFORMACIJU. SAV SADRŽAJ PRUŽA SE „KAKAV JEST” I „KAKO JE DOSTUPAN”. HUSQVARNA SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZJAVA ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA UTRŽIVOSTI ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJA ILI U VEZI S RADOM OVE STRANICE ILI SADRŽAJEM. HUSQVARNA NE JAMČI NITI NE DAJE IZJAVE U VEZI SA SIGURNOSTI OVE INTERNETSKE STRANICE. PRIHVAĆATE DA SE SVE POSLANE INFORMACIJE MOGU PRESRESTI. HUSQVARNA NE JAMČI DA INTERNETSKA STRANICA ILI POSLUŽITELJI KOJI JE ČINE DOSTUPNOM ILI ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA KOJU ŠALJE HUSQVARNA NE SADRŽI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE ELEMENTE. SVE TAKVE IZJAVE, JAMSTVA I UVJETI ISKLJUČUJU SE OSIM AKO JE ZAKONOM ZABRANJENO NJIHOVO ISKLJUČENJE. TO ISKLJUČENJE PREŠUTNIH JAMSTAVA TAKOĐER SE PRIMJENJUJE U POGLEDU STRANICA TREĆIH STRANA.

Informacije koje se objavljuju na internetskoj stranici mogu spominjati ili upućivati na proizvode, usluge itd. društva HUSQVARNA koje nisu objavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Ne može se jamčiti točnost takvih informacija, osobito s obzirom na to da su takve informacije podložne promjenama, posebnim zahtjevima ili dostupnosti, a takva upućivanja ne podrazumijevaju da HUSQVARNA namjerava objaviti te proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Obratite se lokalnom ovlaštenom zastupniku za potpune pojedinosti o proizvodima, uslugama itd. koje su dostupne vama ili se mogu naručiti. HUSQVARNA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave mijenja, prilagođava, dodaje i/ili povuče bilo koji proizvod, uslugu itd.

Ograničenje odgovornosti

HUSQVARNA NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE, POSEBNE ILI SLUČAJNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE ZA GUBITAK POSLOVANJA, UGOVORA, DOBITI, PODATAKA, INFORMACIJA ILI PREKID POSLOVANJA) KOJE SU NASTALE ZBOG UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVE STRANICE ILI PROIZLAZE IZ PRETHODNOGA ILI SU POVEZANE S NJIME, ILI IZ OVIH ODREDBI ILI SU POVEZANE S NJIMA, ČAK I AKO JE HUSQVARNA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. UZ OVDJE UTVRĐENE ODREDBE HUSQVARNA NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST ZA POGREŠKE, NETOČNOSTI, ISPUŠTANJA ILI DRUGE NEDOSTATKE ILI NEPRAVODOBNOST ILI NEVJERODOSTOJNOST BILO KAKVIH INFORMACIJA NAVEDENIH NA OVOJ STRANICI. TO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐER SE PRIMJENJUJE U POGLEDU STRANICA TREĆIH STRANA.

Izjava o sudskoj nadležnosti

Ovu Stranicom nadzire, vodi je i upravlja njome HUSQVARNA iz svojih ureda u Švedskoj. HUSQVARNA ne tvrdi da su materijali na ovoj Stranici prikladni ili dostupni za uporabu na drugim lokacijama izvan Švedske. Zabranjen je pristup Stranici iz područja na kojima je sadržaj Stranice nezakonit. Ako pristupite ovoj Stranici s lokacije izvan Švedske, snosite odgovornost za poštovanje svih lokalnih zakona. Ovaj je Ugovor podložan zakonima Kraljevine Švedske pri čemu se ne stavlja na snagu sukob zakona. Okružni sud u Stockholmu ima isključivu nadležnost kao prvostupanjski sud u svim sporovima koji proizlaze iz ovog Ugovora.

Prethodno je posljednji put ažurirano 5. svibnja 2018. godine.