O šumi

  • 560XP
    O šumi

    Održavanje šume i zaštita prirode - prirodan dio modernog šumarstva

    Šuma je izuzetno vrijedan resurs koji ima dugi vijek trajanja. Zbog tog bi razloga njega šume i zaštita prirode obavezno morala biti dijelom modernog šumarstva.