PRAVILNA PRIPREMA


6 koraka za uspješno obaranje stabala

Kada obarate stablo ispravna tehnika je najbitnija, ne samo zbog stvaranja sigurnog radnog okruženja već i zbog toga što ćete učinkovitije odraditi svoj posao.

1. Planirajte unaprijed


Kada se radi o obaranju stabala motornom pilom - priprema je ključna. Ako prije obaranja unaprijed isplanirate koju ćete šumarsku opremu uzeti, ne samo da ćete raditi u sigurnijem radnom okruženju nego će vaš posao i nakon obaranja biti mnogo lakši. Obratite pažnju na sve što može utjecati na sigurnost. Ima li u blizini puteva, visokih vodova ili zgrada? Ako znate da tim područjem često prolaze ljudi, trebate postaviti znakove upozorenja. 

Planning is key when felling trees

2. Provjerite smjer obaranja


S pripremom obaranja stabla nastavite na način tako da ustanovite smjer u kojem će stablo pasti.  Priđite drvetu i obratite pažnju na razne čimbenike koji bi mogli utjecati na smjer obaranja. Kako izgledaju grane i koji je način njihova rasta? Je li drvo nagnuto? S koje strane puše vjetar? Ako niste sigurni koji je prirodan smjer pada, odmaknite se od stabla i provjerite koristeći visak. Rasčistite raslinje oko i ispod debla koje bi moglo smetati. Također, uklonite granje i druge prepreke na tlu. S obje strane drveta trebate imati mogućnost da se neometano pod kutom udaljite od stabla koje pada.

Check the felling direction

3. Obrežite deblo


Kada ste rasčistili područje, postavite znakove upozorenja i ovisno o smjeru pada drveta odlučite o vlastitoj putanji povlačenja. Provjerite da li imate dovoljnu količinu goriva za ovaj zadatak. Slijedeći korak jest taj da potkrešete grane na donjem dijelu debla kako vam ne bi smetale pri samom obaranju. Najsigurniji način da to učinite je lancem koji vuče, krećući se odozgo prema dolje. Koristite deblo kao zaštitu između vas i pile. Nikada nemojte potkresivati iznad visine ramena.

4. Odlučite koju ćete tehniku reza koristiti


Kada potkrešete grane s debla krenite na stvaranje obarajućeg reza. Kada to radite važno je zapamtiti dvije stvari: rez mora biti ujednačene debljine sa odgovarajućim dimenzijama, a klin za sječu mora biti ubačen prije nego deblo počne stezati vodilicu. Način uporabe pile prilikom obaranja ovisi o veličini stabla, nagibu i modelu motorne pile. 

Za vas smo pripremili informacije o raznim tehnikama obaranja stabala kako biste mogli odlučiti koja metoda najviše odgovara s obzirom na uvjete.

(ubaciti link „working with chainsaws“)

Chainsaw cutting technique

5. Provjerite da li je drvo bolesno


Ako primjetite da je drvo zahvatila trulež, morate biti vrlo oprezni. Ako drvo izgleda oštećeno ili neuobičajeno, možda se radi o truleži. Istrunuti dio drveta izmijenjene je boje i mekši na dodir. Budući da truljenje oslabljuje drvo, morate napraviti puno veći pojas lomljenja, kako bi se stablo sigurno srušilo. 

6. Odaberite svoj alat 


Postoji više vrsta alata koji se koriste pri obaranja stabla. Veličina stabla određuje koji će se alat za obaranje koristiti. Za manja stabla u većini slučajeva nije potreban alat za obaranje. Snaga ruku je dovoljna uz pomoć dužeg stupa. Klin za obaranje osigurava jaču silu obaranja nego razni tipovi šipki. U ekstremnim slučajevima možete koristiti uže i vitlo koji su najsigurniji i najmoćniji načini za obaranje stabla. 

(za detalje pogledati u kutiju s činjenicama gdje ćete naći više informacija o različitim alatima)

Kako procijeniti visinu stabla

 1. Držite štap svojom rukom ispruženom ispred vas tako da je duljina štapa jednaka udaljenosti između vašeg oka, ruke u kojoj držite štap i sa štapom držanim okomito tako da se stvori pravokutni trokut između vašeg oka, ruke i vrha štapa.
 2. Uperite pogled prema stablu i stojite na toj udaljenosti tako da vam se stablo čini jednako visoko kao i štap. Ako se stablo naslanja dobit ćete točniji rezultat ako se mjeri sa strane na način sa se stablo ne naginje prema vama niti dalje od vas.
 3. Udaljenost između vas i stabla sada je jednaka visini stabla.
Estimate the height of a tree

Mjerenje nagiba stabla viskom

 1. Nit na koju je privezan visak prislonite na rub drveta.
 2. Izmjerite udaljenost od točke linije viska prema središtu debla. 

Alati za obaranje stabala

 • Nožna poluga za za obaranje prikladna je za manja stabla kada se razrjeđuje šuma. Ubacite alat prije završetka obaranja i stanite svom svojom težinom na polugu. Poluga za obaranje je uglavnom teleskopska i moguće ju je nositi u futroli za alat
 • Poluga za obaranje koristi se na relativno malim stablima. Kako bi se maksimizirala snaga dizanja ubacite alat čim dublje u samo drvo prije obaranja. Dignite nogu i držite leđa uspravnim.
 • Klin se koristi na sličan način kao i poluga za obaranje, ali se također može koristi i kao klin za udaranje kada se koriste klinovi za sječu
 • Klinovi za sječu najpogodniji su za srednja i velika stabla. Oni se u deblo umeću udarcima sjekire ili čekića prije nego što se završi sa obarajućim rezom. Uvijek koristite plastične ili aluminijske klinove kako ne bi došlo do oštećenja lanca ako se slučajno ureže u njih.
 • Vitlo se koristi u situacijama gdje vam je potrebna maksimalna snaga i sigurnost. Kako bi imala maksimalan učinak, sajla od vitla postavlja se na stablo čim je više moguće.
Felling tools

Slični članci

 • 550 XP
  Pravilna priprema

  Potkresanje grana - 7 najvažnijih savjeta

  U radu s motornim pilama potkresanje grana obično je zadatak koji zahtijeva najviše vremena i truda. Drugim riječima, možete dobiti mnogo ako ovladate dobrom tehnikom.