1/3
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Sakupljač velikog kapaciteta dostupan sa dvije ili tri košare. 210/315 litre.